Ogiery wytypowane do krycia klaczy objętych programem ochrony

Dane dotyczące aktualnego miejsca postoju ogierów można znaleźć w rejestrze ogierów.

Sezon 2021

Listy ogierów zimnokrwistych w typie sztumskim i sokólskim

Ogiery zimnokrwiste przeznaczone do rozrodu w programach ochrony zostały podzielone na 2 grupy w zależności od typu, który reprezentują. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki klaczy, objętych programami.

UWAGA! Do krycia każdej klaczy sztumskiej i sokólskiej należy dobierać ogiera indywidualnie, tak aby w rodowodzie potomstwa uzyskać minimum 75% krwi sztumskiej lub sokólskiej. Nie każdy ogier znajdujący się na liście gwarantuje, że potomstwo wejdzie do programu!
Informujemy, że zgodnie z ustaleniem z Instytutem Zootechniki w Balicach ogiery nie spełniające kryteriów rodowodowych programów ochrony koni sztumskich i sokólskich (posiadające poniżej 75% krwi sztumskiej / sokólskiej) będą musiały być usunięte z tych list z do końca 2021 roku.

Ostatnia aktualizacja list ogierów zimnokrwistych, kwalifikowanych do krycia klaczy w typie sokulskim i sztumskim (oddzielne zakładki w pliku Excela) przez IZ PIB, miała miejsce 17.05.2021. W przypadku gdy plik był pobierany wcześniej, przed ponownym pobraniem, zaleca się wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki.

Ogiery małopolskie

Ogiery rasy małopolskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony koni rasy małopolskiej zostały podzielone na 5 grup w zależności od liczby przodków uznanych za obce, występujących w rodowodzie. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki programu.

UWAGA! Za obcego przodka program ochrony koni rasy małopolskiej uznaje: pełną krew angielską, czystą krew arabską, czystą krew angloarabską, wszystkie inne angloaraby obcego pochodzenia, w tym również francuskie i pochodzące ze starych rodów austro-węgierskich.

Ostatnia aktualizacja listy ogierów małopolskich, kwalifikowanych do krycia klaczy przez IZ PIB, miała miejsce 13.09.2021. W przypadku gdy plik był pobierany wcześniej, przed ponownym pobraniem, zaleca się wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki.

Ogiery rasy wielkopolskiej

Ogiery rasy wielkopolskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony zostały podzielone na 3 grupy w zależności od liczby przodków ras: trakeńskiej i pełnej krwi angielskiej w rodowodzie. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki klaczy, objętych programem.

Ostatnia aktualizacja listy ogierów wielkopolskich, kwalifikowanych do krycia klaczy przez IZ PIB, miała miejsce 28.05.2021. W przypadku gdy plik był pobierany wcześniej, przed ponownym pobraniem, zaleca się wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki.

Ogiery rasy śląskiej

Ogiery rasy śląskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony zostały podzielone na 3 grupy w zależności od liczby przodków pełnej krwi angielskiej w rodowodzie. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki klaczy, objętych programem.

Ostatnia aktualizacja listy ogierów śląskich, kwalifikowanych do krycia klaczy przez IZ PIB, miała miejsce 19.11.2021. W przypadku gdy plik był pobierany wcześniej, przed ponownym pobraniem, zaleca się wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki.

Ogiery rasy huculskiej

Lista ogierów rasy huculskiej, które mogą być łączone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony. Dobór należy prowadzić tak, by nie dopuścić do depresji inbredowej, występującej przy łączeniu osobników spokrewnionych.

Ostatnia aktualizacja listy ogierów huculskich, kwalifikowanych do krycia klaczy przez IZ PIB, miała miejsce 01.10.2021. W przypadku gdy plik był pobierany wcześniej, przed ponownym pobraniem, zaleca się wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki.

Ogiery rasy konik polski

Lista ogierów rasy konik polski, które mogą być łączone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony. Dobór należy prowadzić tak, by nie dopuścić do depresji inbredowej, występującej przy łączeniu osobników spokrewnionych.

Ostatnia aktualizacja listy ogierów rasy konik polski, kwalifikowanych do krycia klaczy przez IZ PIB, miała miejsce 01.07.2021. W przypadku gdy plik był pobierany wcześniej, przed ponownym pobraniem, zaleca się wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki.


Archiwum lat ubiegłych

Przewiń do góry