Hodowla

Ogiery wytypowane do krycia klaczy objętych programem ochrony

 

Sezon 2018

Dane dotyczące aktualnego miejsca postoju ogierów można znaleźć pod następującym adresem.

Listy ogierów zimnokrwistych w typie sztumskim i sokólskim

Ogiery zimnokrwiste przeznaczone do rozrodu w programach ochrony zostały podzielone na 2 grupy w zależności od typu, który reprezentują. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki klaczy, objętych programami.

UWAGA!!!
Do krycia każdej klaczy sztumskiej i sokólskiej należy dobierać ogiera indywidualnie, tak aby w rodowodzie potomstwa uzyskać minimum 75% krwi sztumskiej lub sokólskiej. Nie każdy ogier znajdujący się na liście gwarantuje, że potomstwo wejdzie do programu!

  1. Lista ogierów zimnokrwistych, kwalifikowanych do krycia klaczy w typie sztumskim przez IZ PIB (ostatnia aktualizacja 12.07.2018, w przypadku gdy plik był pobierany wcześniej zaleca się wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki).
  2. Lista ogierów zimnokrwistych, kwalifikowanych do krycia klaczy w typie sokólskim przez IZ PIB (ostatnia aktualizacja 12.07.2018, w przypadku gdy plik był pobierany wcześniej zaleca się wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki).

Ogiery małopolskie

Rasa m

Ogiery rasy małopolskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony koni rasy małopolskiej zostały podzielone na 5 grup w zależności od liczby przodków uznanych za obce, występujących w rodowodzie. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki programu.

UWAGA!!!
Za obcego przodka program ochrony koni rasy małopolskiej uznaje: pełną krew angielską, czystą krew arabską, czystą krew angloarabską, wszystkie inne angloaraby obcego pochodzenia, w tym również francuskie i pochodzące ze starych rodów austro-węgierskich.

Ogiery rasy wielkopolskiej

Rasa wlkp

Ogiery rasy wielkopolskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony zostały podzielone na 3 grupy w zależności od liczby przodków ras: trakeńskiej i pełnej krwi angielskiej w rodowodzie. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki klaczy, objętych programem.

Ogiery rasy śląskiej

Rasa śl

Ogiery rasy śląskiej przeznaczone do rozrodu w programie ochrony zostały podzielone na 3 grupy (oddzielne zakładki w powyższym pliku excela) w zależności od liczby przodków pełnej krwi angielskiej w rodowodzie. W tej populacji ogiery używane w rozrodzie muszą pozostawiać potomstwo spełniające rodowodowe warunki klaczy, objętych programem.

Ogiery rasy huculskiej

Rasa hcLista ogierów rasy huculskiej, które mogą być łączone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony. Dobór należy prowadzić tak, by nie dopuścić do depresji inbredowej, występującej przy łączeniu osobników spokrewnionych.

Ogiery rasy konik polski

Rasa knLista ogierów rasy konik polski, które mogą być łączone ze wszystkimi klaczami objętymi programem ochrony. Dobór należy prowadzić tak, by nie dopuścić do depresji inbredowej, występującej przy łączeniu osobników spokrewnionych.


Archiwum lat ubiegłych


Print Friendly, PDF & Email

Strony: 1 2

Hodowca i Jeździec