Selekcja

Zakłady treningowe klaczy 2019

 

Przedstawiamy ter­mi­ny i wyni­ki prób dziel­no­ści, któ­rym zosta­ły pod­da­ne kla­cze ras szla­chet­nych w Zakładach Treningowych:

Trening wierzchowy

Klacze
szla­chet­ne
Miejsce Kwalifikacje Próba koń­co­wa
ter­min wyni­ki ter­min wyni­ki
m, wlkp, sp, zagr Doruchów 8
kwiet­nia
  7
czerw­ca
 
m, wlkp, sp, zagr Doruchów 9
wrze­śnia
  8
listo­pa­da
 

 

Trening zaprzęgowy

Klacze
szla­chet­ne
Miejsce Kwalifikacje Próba koń­co­wa
ter­min wyni­ki ter­min wyni­ki
śl. Książ 12
lute­go
  12 – 13
kwiet­nia
 
m, wlkp, sp, zagr, śl.* Klikowa 11
mar­ca
  9 – 10
maja
 
śl. Książ 7
maja
  5 – 6
lip­ca
 

Zakłady Treningowe przeprowadzone w poprzednich latach

Roczniki niepodlinkowane na liście powyżej można znaleźć na starej wersji naszej strony.

Hodowca i Jeździec