Selekcja

Zakłady treningowe klaczy 2018

 

Przedstawiamy ter­mi­ny i wyni­ki prób dziel­no­ści, któ­rym zosta­ły pod­da­ne kla­cze ras szla­chet­nych w Zakładach Treningowych:

Trening wierzchowy

Klacze
szla­chet­ne
Miejsce Kwalifikacje Próba koń­co­wa
ter­min wyni­ki ter­min wyni­ki
m, wlkp, sp, zagr Bielice
zakład
dodat­ko­wy
19
mar­ca
pobierz 17
maja
pobierz
m, wlkp, sp, zagr Doruchów 9
kwiet­nia
pobierz 7
czerw­ca
pobierz
m, wlkp, sp, zagr Łąck 10 kwiet­nia
zmia­na ter­mi­nu z 12.03.
pobierz 8 czerw­ca
zmia­na ter­mi­nu z 10.05.
pobierz
m, wlkp, sp, zagr Łąck 7 sierp­nia — 5 paź­dzier­ni­ka
Zakład odwo­ła­ny
m, wlkp, sp, zagr Doruchów 10 wrze­śnia — 8 listo­pa­da
Zakład odwo­ła­ny

 

Trening zaprzęgowy

Klacze
szla­chet­ne
Miejsce Kwalifikacje Próba koń­co­wa
ter­min wyni­ki ter­min wyni­ki
śl. Książ  14
lute­go
pobierz 13 – 14
kwiet­nia
pobierz
m, wlkp, sp, zagr, śl.* Klikowa 13
mar­ca
pobierz 11 – 12
maja
pobierz
śl. Książ 8 maja — 6 – 7 lip­ca
Zakład odwo­ła­ny
m, wlkp, sp, zagr, śl.* Klikowa 2 lip­ca — 30 – 31 sierp­nia
Zakład odwo­ła­ny

Zakłady Treningowe przeprowadzone w poprzednich latach

Roczniki niepodlinkowane na liście powyżej można znaleźć na starej wersji naszej strony.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec