Selekcja

Zakłady treningowe klaczy 2019

 

Przedstawiamy ter­mi­ny i wyni­ki prób dziel­no­ści, któ­rym zosta­ły pod­da­ne kla­cze ras szla­chet­nych w Zakładach Treningowych:

Trening wierzchowy

Klacze
szla­chet­ne
Miejsce Kwalifikacje Próba koń­co­wa
ter­min wyni­ki ter­min wyni­ki
m, wlkp, sp, zagr Doruchów 8 kwiet­nia pobierz 7 czerw­ca pobierz
m, wlkp, sp, zagr Doruchów 9 wrze­śnia   8 listo­pa­da  

 

Trening zaprzęgowy

Klacze
szla­chet­ne
Miejsce Kwalifikacje Próba koń­co­wa
ter­min wyni­ki ter­min wyni­ki
śl. Książ 12 lute­go pobierz 12 – 13 kwiet­nia pobierz
m, wlkp, sp,
zagr, śl.*
Klikowa 11 mar­ca pobierz 9 – 10 maja pobierz
śl. Książ 7 maja pobierz 5 – 6 lip­ca  

Zakłady Treningowe przeprowadzone w poprzednich latach

Roczniki niepodlinkowane na liście powyżej można znaleźć na starej wersji naszej strony.

Hodowca i Jeździec