Selekcja

Zakłady treningowe klaczy

 

Terminy kwalifikacji i próby dzielności klaczy
po stacjonarnym ZT w 2019 r.:

Trening wierzchowy

Klacze
szla­chet­ne
Miejsce Kwalifikacje Próba koń­co­wa
ter­min wyni­ki ter­min wyni­ki
m, wlkp, sp, zagr Doruchów 8 kwiet­nia pobierz 7 czerw­ca pobierz
m, wlkp, sp, zagr Doruchów 9 wrze­śnia — 8 listo­pa­da
Zakład odwo­ła­ny

 

Trening zaprzęgowy

Klacze
szla­chet­ne
Miejsce Kwalifikacje Próba koń­co­wa
ter­min wyni­ki ter­min wyni­ki
śl. Książ 12 lute­go pobierz 12 – 13 kwiet­nia pobierz
m, wlkp, sp,
zagr, śl.*
Klikowa 11 mar­ca pobierz 9 – 10 maja pobierz
śl. Książ 7 maja pobierz 5 – 6 lip­ca pobierz


Archiwum lat ubiegłych


Strony: 1 2

Hodowca i Jeździec