Selekcja

Polowe próby dzielności ogierów

 

Terminy kwalifikacji i polowych prób dzielności ogierów w 2020 r.:

Ogiery
szla­chet­ne
Kwalifikacje Próba polo­wa
ter­min
i miej­sce
pli­ki ter­min
i miej­sce
pli­ki
tre­ning
wierz­cho­wy
i zaprzę­go­wy

29 – 31.10.2019
Leszno

kwal. ogie­rów
2,5‑letnich

   

Terminy kwalifikacji i polowych prób dzielności ogierów w 2019 r.:

Ogiery
szla­chet­ne
Kwalifikacje Próba polo­wa
ter­min
i miej­sce
pli­ki ter­min
i miej­sce
pli­ki
tre­ning
wierz­cho­wy
28 – 29.05.2019
Leszno

29 – 31.10.2019
22 – 23.10.2019

Leszno

19 – 20.11.2018
Leszno

kwal. ogie­rów
2,5‑letnich

tre­ning
zaprzę­go­wy
28 – 29.05.2019
Leszno

7 – 9.11.2019
11 – 12.10.2019

ZT Książ

19 – 20.11.2018
Leszno

kwal. ogie­rów
2,5‑letnich

Strony: 1 2

Hodowca i Jeździec