Selekcja

Polowe próby dzielności ogierów

 

Terminy kwalifikacji i polowych prób dzielności ogierów w 2019 r.:

Ogiery
szla­chet­ne
Kwalifikacje Próba polo­wa
ter­min i miej­sce pli­ki ter­min i miej­sce pli­ki
tre­ning wierz­cho­wy 19 – 20.11.2018
Leszno
   

Terminy kwalifikacji i polowych prób dzielności ogierów w 2018 r.:

Ogiery
szla­chet­ne
Kwalifikacje Próba polo­wa
ter­min i miej­sce pli­ki ter­min i miej­sce pli­ki
tre­ning wierz­cho­wy

15 – 16. maja
Leszno

29 – 30. maja
Białka

kwal. odwo­ła­na

23 – 24. paź­dzier­ni­ka
Leszno


Archiwum lat ubiegłych


Strony: 1 2

Hodowca i Jeździec