Dobrostan

Artykuły i publikacje

 

Artykuły w prasie

Prezentacje

Publikacje

  • Dobrostan i utrzymanie koni.
    Jacek Łojek; Rozdział podręcznika “Hodowla i użytkowanie koni” t. II; Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2013
  • Systemy utrzymania koni. Poradnik
    Praca zbiorowa; Warszawa: Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa; Duńskie Służby Doradztwa Rolniczego; Warszawa, 2004 – 68 s.
Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec