Dobrostan

Artykuły i publikacje

 

Artykuły w prasie

Prezentacje

Publikacje

  • Dobrostan i utrzy­ma­nie koni.
    Jacek Łojek; Rozdział pod­ręcz­ni­ka „Hodowla i użyt­ko­wa­nie koni” t. II; Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2013
  • Systemy utrzy­ma­nia koni. Poradnik
    Praca zbio­ro­wa; Warszawa: Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa; Duńskie Służby Doradztwa Rolniczego; Warszawa, 2004 – 68 s.
Hodowca i Jeździec