Systemy utrzymania koni. Poradnik

Praca zbiorowa.
Warszawa: Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa; Duńskie Służby Doradztwa Rolniczego; 2004. – 68 s.

Scroll to Top