Selekcja

Mistrzostwa Polski Młodych Koni

 

Historia rozgrywania Mistrzostw Polski Młodych Koni sięga początku lat 90-tych, kiedy obowiązującą nazwą były jeszcze Czempionaty Młodych Koni.

MPMK są jedną z najważniejszych prób hodowlano-selekcyjnych dla koni w Polsce, dzięki której, obok prób dzielności, wyników sportowych i wyścigów konnych, konie mogą uzyskać wpis do Księgi Stadnej. Są najbardziej wiarygodną metodą oceny wartości hodowlanej reproduktorów, sporządzaną na podstawie wyników sportowych potomstwa.

Obecnie jest to coroczny przegląd najlepszych koni 4-, 5- i 6-letnich, hodowli polskiej (klacze, ogiery i wałachy) oraz zagranicznej (klacze i ogiery), organizowany wspólnie przez Polski Związek Hodowców Koni oraz Polski Związek Jeździecki, przy współudziale Agencji Nieruchomości Rolnych.

MPMK obejmują współzawodnictwo w 5 dyscyplinach jeździeckich, a są to: skoki przez przeszkody, ujeżdżenie, WKKW, powożenie zaprzęgami jednokonnymi oraz “najmłodsze” sportowe (dawniej długodystansowe) rajdy konne. W dyscyplinie skoków MPMK obejmują dodatkowo rocznik koni 7-letnich.

Ważne informacje

Lista lekarzy weterynarii

Lista lekarzy weterynarii uprawnionych do badania porażenia krtani u ogierów starających się o wpis do księgi na podstawie alternatywnych prób dzielności.

Bonitacja ogierów po alternatywnych próbach dzielności

PZHK informuje, że od roku 2010 ogiery, które spełniły wymagania użytkowe w Mistrzostwach Polski Młodych Koni, mogą zostać zbonitowane przez Komisję Kwalifikacyjną około pół godziny po zakończeniu MPMK. Aby ogiery te zostały dopuszczone do rozrodu, muszą być również poddane badaniu na porażenie krtani przez jednego z wybranych lekarzy weterynarii oraz mieć potwierdzone pochodzenie po rodzicach. Opłata za tę ocenę wynosi 100 zł.

Rejestracja koni zagranicznych w MPMK

Zainteresowanym hodowcom i właścicielom koni przypominamy, że wszystkie klacze i ogiery hodowli zagranicznej, zgłaszane do eliminacji Mistrzostw Polski Młodych Koni oraz zakwalifikowane do MPMK, muszą zostać wcześniej zidentyfikowane przez odpowiedni OZHK/WZHK oraz muszą być wpisane do Centralnej Bazy Koniowatych PZHK.
Konie nie wpisane do bazy PZHK nie zostaną dopuszczone do udziału w MPMK.

Informacje szczegółowe

Starsze roczniki można znaleźć na starej wersji naszej strony.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec