Hodowla

Zasady uznawania ogierów ras szlachetnych

 

W trakcie aktualizacji.

 

Zasady uznawania ogierów hodowli krajowej zawarte są w programach hodowlanych poszczególnych ras.

 

Lista leka­rzy PZHK upraw­nio­nych do bada­nia pora­że­nia krta­ni u ogie­rów sta­ra­ją­cych się o wpis do księ­gi oraz bada­nia pod kątem cho­rób i wad unie­moż­li­wia­ją­cych wpis do ksiąg stad­nych.

Hodowca i Jeździec