Wniosek o dopuszczenie do rozrodu nasienia

  Dane dotyczące ogiera:*

  * wszystkie pola wymagane

  Nazwa ogiera

  Pochodzenie ogiera

  Numer przyżyciowy ogiera

  Rasa / księga, która wydała paszport

  Ubiegam się o dopuszczenie do rozrodu nasienia ogiera do ksiąg:*

  * właściwe zakreślić, pole wymagane

  Polski koń sportowyWielkopolskaMałopolskaŚląska

  Do wniosku dołączam:*

  * właściwe zakreślić i dodać odpowiednie załączniki

  kopię rodowodukopię paszportu (bez stron weterynaryjnych)wynik badania markerów genetycznych DNAwyniki próby dzielnościwyniki sportowewynik kariery wyścigowej wraz z handicapem potwierdzony przez PKWKoświadczenie MŚP/DP (jeżeli nie było składane w odpowiednim OZHK/WZHK)

  Dodaj potrzebne załączniki (akceptowane typy plików: pdf, jpg, jpeg, png, maksymalna waga wszystkich plików: 20 MB)

  Proszę o ściągnięcie za dodatkową opłatą wyniku badania markerów genetycznych DNA ogiera:

  TAKNIE

  Potwierdzam dokonanie opłaty odpowiednio:*

  * należy dodać potwierdzenie przelewu w załączniku

  200 zł – za uznanie nasienia65 zł – za uzyskanie zagranicznego certyfikatu badania markerów genetycznych

  Dodaj potrzebne załączniki (akceptowane typy plików: pdf, jpg, jpeg, png, maksymalna waga wszystkich plików: 15 MB)

  Nr konta bankowego PZHK: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410,
  w tytule przelewu prosimy podać "uznanie nasienia ogiera – NAZWA OGIERA".

  Dane wnioskującego:*

  * wszystkie pola wymagane

  Imię i nazwisko wnioskującego

  Adres korespondencyjny

  Adres e-mail

  Numer telefonu

  Wiadomość od wnioskującego
  (pole nieobowiązkowe)


  UWAGA: Kopia wniosku wysyłana jest do nadawcy, na adres e-mail podany w formularzu. W ciągu tygodnia od wysłania wniosku pracownik biura PZHK w kolejnym mailu powinien potwierdzić jego odebranie i zgłosi ewentualne uwagi. Po tym czasie, w przypadku braku takiego potwierdzenia, prosimy o kontakt telefoniczny z biurem PZHK w celu wyjaśnienia sprawy.
  Prosimy mieć na uwadze, że zbyt duża liczba załączników o dużej wadze może spowodować problemy z dostarczeniem wiadomości.


  Dane osobowe są przetwarzane przez PZHK dla celów realizacji wniosku.
  Administratorem danych jest Polski Związek Hodowców Koni (PZHK),
  ul. Koszykowa 60/62 m 16, 00-673 Warszawa.


  Scroll to Top