Hodowla

Statystyka hodowlana

 

Dane sta­ty­stycz­ne.

Legenda:

 • kl.G – licz­ba kla­czy star­szych wpi­sa­nych w poprzed­nich latach do księ­gi głów­nej danej rasy, pod­da­nych prze­glą­dom w danym roku (źreb­ne, wyźre­bio­ne, jało­we)
 • mł.kl.G – licz­ba kla­czy wpi­sa­nych w danym roku do czę­ści głów­nej księ­gi stad­nej danej rasy (źreb­ne lub wyźre­bio­ne)
 • kl.W – licz­ba kla­czy star­szych wpi­sa­nych w poprzed­nich latach do księ­gi wstęp­nej danej rasy, pod­da­nych prze­glą­dom w danym roku (źreb­ne, wyźre­bio­ne, jało­we)
 • mł.kl.W – licz­ba kla­czy wpi­sa­nych w danym roku do czę­ści wstęp­nej księ­gi stad­nej danej rasy (źreb­ne lub wyźre­bio­ne)
 • og.G – licz­ba ogie­rów star­szych wpi­sa­nych w poprzed­nich latach do księ­gi głów­nej danej rasy, pod­da­nych prze­glą­dom w danym roku
 • mł.og.G – licz­ba ogie­rów wpi­sa­nych w danym roku do czę­ści głów­nej księ­gi stad­nej danej rasy
 • źreb.hod. – licz­ba źre­biąt speł­nia­ją­cych warun­ki wpi­su do czę­ści głów­nej lub wstęp­nej księ­gi stad­nej danej rasy, uro­dzo­nych w danym roku (zawie­ra klacz­ki z jed­no­stron­nym pocho­dze­niem, speł­nia­ją­ce warun­ki wpi­su do księ­gi wstęp­nej)
 • źreb.niehod. – licz­ba źre­biąt nie­speł­nia­ją­cych warun­ków wpi­su do czę­ści głów­nej lub wstęp­nej księ­gi stad­nej danej rasy, uro­dzo­nych w danym roku
 • og.kryjące – licz­ba ogie­rów danej rasy, któ­re w danym roku pokry­ły co naj­mniej 1 klacz
 • śr.krycie – śred­nia licz­ba pokry­tych kla­czy przy­pa­da­ją­ca na 1 ogie­ra danej rasy użyt­ko­wa­ne­go roz­pło­do­wo
 • * księ­gi stad­ne zamknię­te dla kla­czek uro­dzo­nych od matek NN od 2014 r.

Fot. Paulina Peckiel i Marzena Woźbińska

Statystyka hodowlana:

Rasa małopolska

  2018
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
kl.G 833 736 890 951 936 1.033 1.239 1.330 1.402 1.651 1.423 1.370 1.555 1.588 1.652 1.725 1.854
mł.kl.G 169 148 150 169 195 174 120 190 204 282 211 223 287 244 241 219 241
kl.W 34 44 56 73 66 85 207 134 183 255 251 290 334 349 498 589 549
mł.kl.W 4 3 12 6 14 13 14 17 20 25 42 32 47 49 37 69 88
og.G 94 75 101 105 105 102 118 123 146 162 247 277 315 317 300 295 349
mł.og.G 5 5 3 6 1 4 1 3 14 11 18 17 19 21 24 7 8
źreb.hod.* 514 444 470 529 483 595 663 801 768 1.154 976 1.132 886 680 776 843 923
źreb.niehod.* 104 104 105 105 113 73 94 106 115 209 190 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
og.kryjące 97 96 104 107 117 109   172 194 231 201 228 288 279 266 238  
śr.krycie 9,26 10,14 9,73 9,6 8,50 8,72   9,97 8,31 11,33 11,56 11,23 13,14 14,77 14,01 12,14  

 


Rasa wielkopolska

  2018
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
kl.G 546 592 718 820 813 969 1.218 1.539 1.700 1.844 1.887 2.161 2.310 2.987 3.289 3.298 3.461
mł.kl.G 156 126 160 136 222 168 219 186 177 222 296 239 328 335 285 402 556
kl.W 58 57 92 99 109 171 160 312 397 509 614 713 798 994 1.076 1.087 1.057
mł.kl.W 24 20 13 20 21 15 24 21 30 33 34 39 55 87 80 161 189
og.G 40 49 47 54 40 53 64 75 77 87 180 260 283 272 307 323 425
mł.og.G 5 1 4 2 5 1 1 3 3 7 7 11 13 6 9 6 17
źreb.hod.* 518 513 488 471 420 554 718 783 894 1.106 1.289 1.323 1.445 1.253 1.306 1.776 1.867
źreb.niehod.* 233 104 194 221 223 126 153 170 218 323 325 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
og.kryjące 45 58 65 64 70 76   120 145 157 158 225 241 255 269 290  
śr.krycie 13,53 14,10 13,20 13,16 9,97 10,08   10,10 10,90 10,79 12,70 10,55 12,51 8,42 11,60 12,60  

 


Rasa polski koń szlachetny półkrwi

  2018
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
kl.G 886 895 1.033 1.106 1.120 1.269 1.699 1.970 2.174 2.181 2.303 2.395 2.431 2.599 2.863 2.704 2.609
mł.kl.G 353 309 346 310 316 325 199 316 307 414 407 411 554 547 460 638 522
kl.W 67 63 86 89 93 136 325 238 279 320 428 526 509 552 581 602 608
mł.kl.W 29 21 28 25 27 12 16 24 23 45 60 50 85 78 117 162 115
og.G 185 203 205 222 207 229 267 296 268 263 477 605 602 628 642 668 736
mł.og.G 14 22 25 25 14 19 18 22 37 41 27 45 48 63 47 66 77
źreb.hod.* 924 863 863 897 825 1.098 1.406 1.468 1.675 2.065 2.496 2.498 2.542 2.199 2.266 2.793 2.579
źreb.niehod.* 646 644 590 676 636 340 382 433 451 677 697 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
og.kryjące 161 183 182 192 195 189   316 362 388 406 480 510 608 550 592  
śr.krycie 10,20 9,55 11,21 9,14 8,49 7,86   8,22 8,52 9,02 9,46 11,27 10,24 8,50 11,48 10,41  

 


Rasa śląska

  2018
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
kl.G 1.421 1.341 1.287 1.243 1.132 1.190 1.192 1.207 1.193 1.136 981 900 867 861 918 944 961
mł.kl.G 321 303 288 252 274 252 151 191 163 235 188 164 171 148 123 86 124
kl.W 49 52 54 80 78 122 184 188 194 261 291 290 414 429 470 483 529
mł.kl.W 12 13 11 14 14 11 17 13 16 31 37 32 32 35 61 55 49
og.G 188 205 195 190 162 184 186 204 181 183 267 283 242 240 249 245 301
mł.og.G 23 18 21 23 13 15 21 20 19 29 32 34 34 28 21 15 33
źreb.hod.* 1.215 1.108 1.010 969 844 946 889 973 982 1.090 1.129 1.040 885 626 562 533 583
źreb.niehod.* 284 268 266 291 251 164 172 214 232 354 443 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
og.kryjące 208 204 212 208 211 206   247 251 266 239 233 213 202 245 199 289
śr.krycie 14,19 13,90 14,48 13,56 17,76 11,79   12,64 12,37 14,00 15,87 17,88 18,14 19,62 19,44 17,44 19,11

 


Rasa polski koń zimnokrwisty

  2018
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
kl.G 5.619 5.561 5.810 5.895 5.590 5.584 5.621 5.424 5.096 5.241 4.595 4.207 4.400 3.937 4.284 4.375 4.404
mł.kl.G 1.263 1.189 1.313 1.295 1.337 1.400 1.413 1.171 1.150 1.358 1.329 1.054 1.025 967 774 762 775
kl.W 739 849 1.040 1.160 1.209 1.383 1.309 1.466 1.915 1.876 2.106 2.035 1.917 1.964 2.356 2.266 2.266
mł.kl.W 235 244 285 211 242 283 309 309 2.84 438 425 417 470 423 432 466 455
og.G 1.484 1.544 1.793 1.855 1.791 1.873 1.941 3.147 2.215 2.245 2.659 2.596 2.125 2.008 1.805 1.658 1.525
mł.og.G 338 283 272 218 348 294 275 234 341 337 406 564 594 429 389 444 417
źreb.hod. 13.912 13.566 14.078 15.442 15.186 16.341 17.334 18.089 17.811 23.627 20.019 16.415 12.121 8.252 4.751 5.170 5.362
źreb.niehod. 7.373 7.288 7.875 8.883 8.861 10.040 10.714 11.864 11.332 17.740 15.036 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
og.kryjące 1.696 1.828 1.952 1.949 1.850 1.930   2.434 2.719 2.667 2.435 2.492 2.224 1.902 1.752 1.572 1.495
śr.krycie 16,17 15,96 17,07 16,40 17,04 17,15   19,23 19,34 24,16 25,04 27,54 31,22 32,05 29,15 30,04 31,42

 


Rasa arden polski

  2018
2017 2016 2015
kl.G 155 118 105 68
mł.kl.G 53 58 34 55
og.G 64 62 52 29
mł.og.G 29 26 25 28
źreb.hod. 215 165 147 140
źreb.niehod. 7 6 2 0
og.kryjące 79 71 51 17
śr.krycie 16,56 16,06 18,59  15,76

 


Rasa huculska

  2018
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
kl.G 1.336 1.283 1.407 1.361 1.268 1.280 1.241 1.211 1.172 1.172 925 840 734 644 426 500 435
mł.kl.G 170 130 203 200 223 187 205 205 191 209 195 175 162 146 148 79 80
og.G 147 161 166 178 168 169 169 174 163 149 190 146 122 114 96 77 79
mł.og.G 10 0 12 8 8 6 8 12 17 19 24 21 33 23 24 28 20
źreb.hod. 800 779 739 795 651 662 603 678 654 748 668 620 445 358 336 328 285
źreb.niehod. 33 19 26 39 32 40 45 50 53 65 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
og.kryjące 154 152 169 164 142 156   179 182 182 174 155 147 129 114 82 93
śr.krycie 8,20 8,09 7,83 7,27 7,88 7,19   5,11 5,81 6,48 7,14 7,63 7,27 7,27 7,63 7,18 7,48

 


Rasa konik polski

  2018
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
kl.G 1.298 1.209 1.229 1.100 974 819 861 814 748 612 561 505 458 358 404 368 404
mł.kl.G 149 188 240 201 222 215 165 159 163 172 133 109 92 100 91 60 44
og.G 146 145 151 155 139 147 142 142 127 118 173 142 107 97 88 74 89
mł.og.G 12 14 9 5 11 11 17 14 16 26 20 21 36 27 21 19 14
źreb.hod. 1108 998 958 864 751 604 628 602 548 513 467 441 280 218 198 181 218
źreb.niehod. 41 15 30 36 35 30 35 44 39 43 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
og.kryjące 159 163 168 162 158 152   165 177 166 159 134 135 113 97 89 92
śr.krycie 10,17 9,37 9,42 7,97 7,77 7,70   7,52 5,57 5,57 5,72 5,85 5,13 4,95 4,54 4,51 5,01

 


Kuce i konie małe

 • od roku 2011: Księga stad­na kuców
 • Lata 2002 – 2010: Rejestr kuców (do 148 cm) i koni małych (149 – 156 cm)
  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
kl.G 80 74 80 92 69 91 54 600   695 771 697 747 787 745 699
mł.kl.G 20 26 17 32 23 36 89 71 88 130 129 186 152 124 207 169
og.G 65 57 55 58 40 45 25 397   402 350 284 289 237 245 243
mł.og.G 15 14 11 18 7 9 35 58 47 74 71 79 75 47 60 69
źreb.hod. 253 244 236 251 219 287 211 339   1.504 962 789 648 576 788 755
źreb.niehod. 719 707 695 741 659 856 781 753   b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
og.kryjące 54 53 45 46 42 31 358 418 379 340 331 288 288 241 254 287
śr.krycie 4,26 4,77 3,80 4,46 3,50 3,39 4,37 3,90 5,26 5,46 4,38 4,91 4,53 4,11 4,13 3,60

 

Hodowca i Jeździec