Hodowla

STATYSTYKA HODOWLANA

 

Dane sta­ty­stycz­ne.

Legenda:

 • kl.G - licz­ba kla­czy star­szych wpi­sa­nych w poprzed­nich latach do księ­gi głów­nej danej rasy, pod­da­nych prze­glą­dom w danym roku (źreb­ne, wyźre­bio­ne, jało­we)
 • mł.kl.G - licz­ba kla­czy wpi­sa­nych w danym roku do czę­ści głów­nej księ­gi stad­nej danej rasy (źreb­ne lub wyźre­bio­ne)
 • kl.W - licz­ba kla­czy star­szych wpi­sa­nych w poprzed­nich latach do księ­gi wstęp­nej danej rasy, pod­da­nych prze­glą­dom w danym roku (źreb­ne, wyźre­bio­ne, jało­we)
 • mł.kl.W - licz­ba kla­czy wpi­sa­nych w danym roku do czę­ści wstęp­nej księ­gi stad­nej danej rasy (źreb­ne lub wyźre­bio­ne)
 • og.G - licz­ba ogie­rów star­szych wpi­sa­nych w poprzed­nich latach do księ­gi głów­nej danej rasy, pod­da­nych prze­glą­dom w danym roku
 • mł.og.G - licz­ba ogie­rów wpi­sa­nych w danym roku do czę­ści głów­nej księ­gi stad­nej danej rasy
 • źreb.hod. - licz­ba źre­biąt speł­nia­ją­cych warun­ki wpi­su do czę­ści głów­nej lub wstęp­nej księ­gi stad­nej danej rasy, uro­dzo­nych w danym roku (zawie­ra klacz­ki z jed­no­stron­nym pocho­dze­niem, speł­nia­ją­ce warun­ki wpi­su do księ­gi wstęp­nej)
 • źreb.niehod. - licz­ba źre­biąt nie­speł­nia­ją­cych warun­ków wpi­su do czę­ści głów­nej lub wstęp­nej księ­gi stad­nej danej rasy, uro­dzo­nych w danym roku
 • og.kryjące - licz­ba ogie­rów danej rasy, któ­re w danym roku pokry­ły co naj­mniej 1 klacz
 • śr.krycie - śred­nia licz­ba pokry­tych kla­czy przy­pa­da­ją­ca na 1 ogie­ra danej rasy użyt­ko­wa­ne­go roz­pło­do­wo
 • * księ­gi stad­ne zamknię­te dla kla­czek uro­dzo­nych od matek NN od 2014 r.

Statystyka hodowlana:

Rasa małopolska

  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
kl.G 890 951 936 1.033 1.239 1.330 1.402 1.651 1.423 1.370 1.555 1.588 1.652 1.725 1.854
mł.kl.G 150 169 195 174 120 190 204 282 211 223 287 244 241 219 241
kl.W 56 73 66 85 207 134 183 255 251 290 334 349 498 589 549
mł.kl.W 12 6 14 13 14 17 20 25 42 32 47 49 37 69 88
og.G 101 105 105 102 118 123 146 162 247 277 315 317 300 295 349
mł.og.G 3 6 1 4 1 3 14 11 18 17 19 21 24 7 8
źreb.hod.* 470 529 483 595 663 801 768 1.154 976 1.132 886 680 776 843 923
źreb.niehod.* 105 105 113 73 94 106 115 209 190 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
og.kryjące 104 107 117 109   172 194 231 201 228 288 279 266 238  
śr.krycie 9,73 9,6 8,50 8,72   9,97 8,31 11,33 11,56 11,23 13,14 14,77 14,01 12,14  

fot. Paulina Peckiel

fot. Paulina Peckiel

fot. Paulina Peckiel


Rasa wielkopolska

  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
kl.G 718 820 813 969 1.218 1.539 1.700 1.844 1.887 2.161 2.310 2.987 3.289 3.298 3.461
mł.kl.G 160 136 222 168 219 186 177 222 296 239 328 335 285 402 556
kl.W 92 99 109 171 160 312 397 509 614 713 798 994 1.076 1.087 1.057
mł.kl.W 13 20 21 15 24 21 30 33 34 39 55 87 80 161 189
og.G 47 54 40 53 64 75 77 87 180 260 283 272 307 323 425
mł.og.G 4 2 5 1 1 3 3 7 7 11 13 6 9 6 17
źreb.hod.* 488 471 420 554 718 783 894 1.106 1.289 1.323 1.445 1.253 1.306 1.776 1.867
źreb.niehod.* 194 221 223 126 153 170 218 323 325 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
og.kryjące 65 64 70 76   120 145 157 158 225 241 255 269 290  
śr.krycie 13,20 13,16 9,97 10,08   10,10 10,90 10,79 12,70 10,55 12,51 8,42 11,60 12,60  

fot. Paulina Peckiel

fot. Paulina Peckiel

fot. Paulina Peckiel


Rasa polski koń szlachetny półkrwi

  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
kl.G 1033 1.106 1.120 1.269 1.699 1.970 2.174 2.181 2.303 2.395 2.431 2.599 2.863 2.704 2.609
mł.kl.G 346 310 316 325 199 316 307 414 407 411 554 547 460 638 522
kl.W 86 89 93 136 325 238 279 320 428 526 509 552 581 602 608
mł.kl.W 28 25 27 12 16 24 23 45 60 50 85 78 117 162 115
og.G 205 222 207 229 267 296 268 263 477 605 602 628 642 668 736
mł.og.G 25 25 14 19 18 22 37 41 27 45 48 63 47 66 77
źreb.hod.* 863 897 825 1.098 1.406 1.468 1.675 2.065 2.496 2.498 2.542 2.199 2.266 2.793 2.579
źreb.niehod.* 590 676 636 340 382 433 451 677 697 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
og.kryjące 182 192 195 189   316 362 388 406 480 510 608 550 592  
śr.krycie 11,21 9,14 8,49 7,86   8,22 8,52 9,02 9,46 11,27 10,24 8,50 11,48 10,41  

fot. Paulina Peckiel

fot. Paulina Peckiel

fot. Paulina Peckiel


Rasa śląska

  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
kl.G 1287 1.243 1.132 1.190 1.192 1.207 1.193 1.136 981 900 867 861 918 944 961
mł.kl.G 288 252 274 252 151 191 163 235 188 164 171 148 123 86 124
kl.W 54 80 78 122 184 188 194 261 291 290 414 429 470 483 529
mł.kl.W 11 14 14 11 17 13 16 31 37 32 32 35 61 55 49
og.G 195 190 162 184 186 204 181 183 267 283 242 240 249 245 301
mł.og.G 21 23 13 15 21 20 19 29 32 34 34 28 21 15 33
źreb.hod.* 1010 969 844 946 889 973 982 1.090 1.129 1.040 885 626 562 533 583
źreb.niehod.* 266 291 251 164 172 214 232 354 443 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
og.kryjące 212 208 211 206   247 251 266 239 233 213 202 245 199 289
śr.krycie 14,48 13,56 17,76 11,79   12,64 12,37 14,00 15,87 17,88 18,14 19,62 19,44 17,44 19,11

fot. Paulina Peckiel

fot. Paulina Peckiel

fot. Paulina Peckiel


Rasa polski koń zimnokrwisty

  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
kl.G 5810 5895 5590 5584 5621 5424 5096 5241 4595 4207 4400 3937 4284 4375 4404
mł.kl.G 1313 1295 1337 1400 1413 1171 1150 1358 1329 1054 1025 967 774 762 775
kl.W 1040 1160 1209 1383 1309 1466 1915 1876 2106 2035 1917 1964 2356 2266 2266
mł.kl.W 285 211 242 283 309 309 284 438 425 417 470 423 432 466 455
og.G 1793 1855 1791 1873 1941 3147 2.215 2245 2659 2596 2125 2008 1805 1658 1525
mł.og.G 272 218 348 294 275 234 341 337 406 564 594 429 389 444 417
źreb.hod. 14078 15442 15186 16341 17334 18089 17811 23627 20019 16415 12121 8252 4751 5170 5362
źreb.niehod. 7875 8.883 8861 10040 10714 11864 11332 17740 15036 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
og.kryjące 1952 1949 1850 1930   2434 2719 2667 2435 2492 2224 1902 1752 1572 1495
śr.krycie 17,07 16,40 17,04 17,15   19,23 19,34 24,16 25,04 27,54 31,22 32,05 29,15 30,04 31,42

fot. Paulina Peckiel

fot. Paulina Peckiel

fot. Paulina Peckiel


Rasa arden polski

  2016 2015
kl.G 105 68
mł.kl.G 34 55
og.G 52 29
mł.og.G 25 28
źreb.hod. 147 140
źreb.niehod. 2 0
og.kryjące 51 17
śr.krycie 18,59  15,76

fot. Marzena Woźbińska

fot. Marzena Woźbińska

Rasa arden polski

fot. Marzena Woźbińska

fot. Marzena Woźbińska

fot. Marzena Woźbińska


Rasa huculska

  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
kl.G 1407 1.361 1.268 1.280 1.241 1.211 1.172 1.172 925 840 734 644 426 500 435
mł.kl.G 203 200 223 187 205 205 191 209 195 175 162 146 148 79 80
og.G 166 178 168 169 169 174 163 149 190 146 122 114 96 77 79
mł.og.G 12 8 8 6 8 12 17 19 24 21 33 23 24 28 20
źreb.hod. 739 795 651 662 603 678 654 748 668 620 445 358 336 328 285
źreb.niehod. 26 39 32 40 45 50 53 65 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
og.kryjące 169 164 142 156   179 182 182 174 155 147 129 114 82 93
śr.krycie 7,83 7,27 7,88 7,19   5,11 5,81 6,48 7,14 7,63 7,27 7,27 7,63 7,18 7,48

fot. Paulina Peckiel

fot. Paulina Peckiel

fot. Paulina Peckiel


Rasa konik polski

  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
kl.G 1229 1.100 974 819 861 814 748 612 561 505 458 358 404 368 404
mł.kl.G 240 201 222 215 165 159 163 172 133 109 92 100 91 60 44
og.G 151 155 139 147 142 142 127 118 173 142 107 97 88 74 89
mł.og.G 9 5 11 11 17 14 16 26 20 21 36 27 21 19 14
źreb.hod. 958 864 751 604 628 602 548 513 467 441 280 218 198 181 218
źreb.niehod. 30 36 35 30 35 44 39 43 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
og.kryjące 168 162 158 152   165 177 166 159 134 135 113 97 89 92
śr.krycie 9,42 7,97 7,77 7,70   7,52 5,57 5,57 5,72 5,85 5,13 4,95 4,54 4,51 5,01

fot. Paulina Peckiel

fot. Paulina Peckiel

fot. Paulina Peckiel


Kuce i konie małe

 • Od roku 2011 - księ­ga stad­na kuców
 • 2002-2010 Rejestr kuców (do 148 cm) i koni małych (149-156 cm)
  2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
kl.G 80 92 69 91 54 600   695 771 697 747 787 745 699
mł.kl.G 17 32 23 36 89 71 88 130 129 186 152 124 207 169
og.G 55 58 40 45 25 397   402 350 284 289 237 245 243
mł.og.G 11 18 7 9 35 58 47 74 71 79 75 47 60 69
źreb.hod. 236 251 219 287 211 339   1.504 962 789 648 576 788 755
źreb.niehod. 695 741 659 856 781 753   b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
og.kryjące 45 46 42 31 358 418 379 340 331 288 288 241 254 287
śr.krycie 3,80 4,46 3,50 3,39 4,37 3,90 5,26 5,46 4,38 4,91 4,53 4,11 4,13 3,60

fot. Paulina Peckiel

fot. Paulina Peckiel

fot. Paulina Peckiel

Print Friendly, PDF & Email