Paszport koniowatego

Do kogo właściciel konia (lub innego koniowatego) powinien się zgłosić, aby uzyskać paszport dla swojego konia? Jaka jest procedura wystawiania paszportu i jakie dane on zawiera? Osoby zainteresowane tymi informacjami zapraszamy do przeczytania ulotki informacyjnej „Paszport dla konia”.

Zamieszczamy również formularze „Zgłoszenia koniowatego do rejestru” w wersjach dla: koni oraz osłów, którego wypełnienie jest niezbędne w celu otrzymania paszportu, formularz zmiany właściciela (wg przepisów zmiana musi być dokonana w ciągu 7 dni), a także wniosek o zarejestrowanie koniowatego z zagranicznym dokumentem identyfikacyjnym.

Aby Okręgowy Związek Hodowców Koni mógł wystawić koniowi paszport, konieczne jest sporządzenie opisu graficznego i słownego zwierzęcia oraz wszczepienie transpondera. Osobami uprawnionymi identyfikacji są pracownicy okręgowych związków oraz osoby przeszkolone na kursach organizowanych przez PZHK, z którymi poszczególne OZHK/WZHK zawarły umowę.

Przewiń do góry