Paszport koniowatego

Podajemy link do formularzy dla właścicieli/posiadaczy Koniowatych:

Informujemy, że formularze papierowe ustawa przewiduje tylko dla Właścicieli koniowatych, natomiast Posiadacze koniowatych muszą korzystać z aplikacji IRZplus.

Aby Okręgowy Związek Hodowców Koni mógł wystawić koniowi paszport, konieczne jest sporządzenie opisu graficznego i słownego zwierzęcia oraz wszczepienie transpondera. Osobami uprawnionymi identyfikacji są pracownicy okręgowych związków oraz osoby przeszkolone na kursach organizowanych przez PZHK, z którymi poszczególne OZHK/WZHK zawarły umowę.

Scroll to Top