Selekcja

Zakłady treningowe ogierów

 

UWAGA! Obligatoryjne ubez­pie­cze­nia koni w Zakładach Treningowych

Terminy kwalifikacji i próby dzielności ogierów
po stacjonarnym ZT w 2019 r.:

Trening
zaprzę­go­wy
Kwalifikacje Próba koń­co­wa
ter­min
i miej­sce
pli­ki ter­min
i miej­sce
pli­ki
ogie­ry
ślą­skie
13 – 14.08.2019
ZT Książ
11 – 12.10.2019
ZT Książ
 
ogie­ry
szla­chet­ne
28 – 29.05.2019
Leszno
 
19 – 20.11.2018
Leszno


Archiwum lat ubiegłych


Strony: 1 2

Hodowca i Jeździec