Selekcja

Zakłady treningowe ogierów

 

UWAGA! Obligatoryjne ubez­pie­cze­nia koni w Zakładach Treningowych

Terminy kwalifikacji i próby dzielności ogierów
po stacjonarnym ZT w 2018 r.:

Trening
zaprzę­go­wy
Kwalifikacje Próba koń­co­wa
ter­min
i miej­sce
pli­ki ter­min
i miej­sce
pli­ki
ogie­ry
szla­chet­ne

15 – 16.05.
Leszno

29 – 30.05.
SO Białka
kwal. odwo­ła­na

12 – 13.10.
ZT Książ
wyni­ki pró­by
ogie­ry
ślą­skie
16 – 17.08.
ZT Książ
wyni­ki pró­by


Archiwum lat ubiegłych


Print Friendly, PDF & Email

Strony: 1 2

Hodowca i Jeździec