Selekcja

Zakłady treningowe ogierów

 

UWAGA! Obligatoryjne ubez­pie­cze­nia koni w Zakładach Treningowych

Terminy kwalifikacji i próby dzielności ogierów
po stacjonarnym ZT w 2019 r.:

Trening
zaprzę­go­wy
Kwalifikacje Próba koń­co­wa
ter­min
i miej­sce
pli­ki ter­min
i miej­sce
pli­ki
ogie­ry
ślą­skie

11 – 12.09.2019
13 – 14.08.2019

ZT Książ

8 – 9.11.2019
11 – 12.10.2019

ZT Książ

W 2019 r. ogie­ry ras szla­chet­nych zosta­ną pod­da­ne polo­we­mu tre­nin­go­wi zaprzę­go­we­mu.

Strony: 1 2

Hodowca i Jeździec