Dobrostan

APLIKACJE DO KONTROLI STANU ZDROWIA KONI

 

Polecamy angiel­sko­ję­zycz­ne apli­ka­cje na tele­fon pozwa­la­ją­ce kon­tro­lo­wać stan zdro­wia i kon­dy­cję konia:

 

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec