Hodowla

Pogłowie koni w Polsce

 

Pogłowie koni w Polsce wg GUS oraz PZHK

  GUS* PZHK PKWK
i ZTwP**
2002 329.533    
2004 320.952    
2005 312.139    
2006 306.992    
2007 329.164    
2008 325.304    
2009 297.942 362.800  
2010 264.143 344.188  
2011 254.439 314.313  
2012 222.210 302.007  
2013 207.065 290.270  
2014 287.739 12.905
2015 281.204 11.751
2016 185.494 273.510 12.784
2017 270.615 12.263
2018 273.006 13.294

* Pogłowie koni w gospo­dar­stwach rol­nych stan w czerw­cu dane­go roku (od 2013 roku dane doty­czą­ce pogło­wia koni zbie­ra­ne są co trzy lata – dane pre­zen­to­wa­ne w latach 2013 – 2015 pocho­dzą z czerw­ca 2013 roku, nato­miast dane pre­zen­to­wa­ne w latach 2016 – 2018 pocho­dzą z czerw­ca 2016 roku).
** Dane z Polskiego Klubu Wyścigów Konnych oraz Związku Trakeńskiego w Polsce pocho­dzą z Centralnej Bazy Danych Koniowatych


Ilościowa struktura pogłowia wg PZHK w zależności od typu użytkowego

  Zimnokrwiste Szlachetne Kuce
2009 223.349 105.371 34.080
2010 202.459 105.156 36.573
2011 177.240 99.946 37.127
2012 165.150 98.025 38.832
2013 154.671 95.778 39.821
2014 151.885 95.046 40.808
2015 144.786 94.261 42.157
2016 137.003 93.769 42.711
2017 134.019 93.252 43.344
2018 135.481 93.683 43.842


Klacze 3 – 15 letnie

  Zimnokrwiste Szlachetne Kuce Ogółem Klacze
ogó­łem
w pogło­wiu
2009 123.892 51.020 15.083 189.995 52,3%
2010 112.188 49.955 16.239 178.382 51,8%
2011 98.204 47.669 17.060 162.933 51,8%
2012 88.376 44.794 17.805 150.975 49,9%
2013 79.577 42.468 18.100 140.145 48,3%
2014 76.015 41.005 18.446 135.466 47,1%
2015 71.485 39.301 18.710 129.496 46,1%
2016 66.418 37.815 18.723 122.956 45,0%
2017 63.376 36.407 18.707 118.490 43,8%
2018 61.147 34.737 18.312 114.196 42,0%

Hodowca i Jeździec