Kalendarz imprez 2018

Kalendarz imprez 2018

 

organizowanych lub współorganizowanych przez PZHK oraz OZHK/WZHK

Luty
10. V Pokaz Ogierów Hodowlanych Klikowa
MZHK Kraków
14. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (śl.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
Książ
PZHK
15-18. CAVALIADA TOUR LUBLIN Targi Lublin
PZHK,
LZHK Lublin
19. V Ogólnopolski Pokaz Ogierów Hodowlanych Skaryszew
WZHK w Warszawie o/Radom
24. VII Czempionat Polski Północnej w sko­kach luzem TRW „Miłosna” Kwidzyn
PomZHK Malbork
Polowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych
Marzec
1-4. CAVALIADA TOUR WARSZAWA Warszawa - Torwar
PZHK
3. Wiosenna Wystawa-Aukcja Ogierów Ras Zimnokrwistych Aromer Józefin
WZHK Warszawa
10.
  • Pokaz Ogierów
  • Halowe Zawody w Powożeniu
  • Rozpoczęcie Sezonu Hodowlanego 2018
Stadnina AGROFOOD S.A.
KPZHK Bydgoszcz
13. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr., śl.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
Klikowa
PZHK
17. Pokaz ogie­rów Wierzawice
OZHK Rzeszów
19. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
Bielice
PZHK
24. Pokaz ogie­rów przed sezo­nem kopu­la­cyj­nym 2018 TRW „Miłosna” Kwidzyn
PomZHK Malbork
Zimowa kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów ras zim­no­krwi­stych
Kwiecień
7. Próba dziel­no­ści ogie­rów zim­no­krwi­stych Gniewczyna Tryniecka
OZHK Rzeszów
9. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
Doruchów
PZHK
10. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
Zmiana ter­mi­nu z 12.03.
Łąck
PZHK
13-14. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (śl.) Książ
PZHK
14. Kujawsko-Pomorski Przegląd Użytkowy dla dwu- i trzy­let­nich koni ras szla­chet­nych - oce­nia­ne w ruchu i sko­kach luzem, oraz pre­se­lek­cja mło­dych ogie­rów ras szla­chet­nych Stajnia Jarużyn
KPZHK Bydgoszcz
20. Uznawanie ogie­rów rasy hucul­skiej Klikowa
PZHK,
MZHK Kraków
21. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej Klikowa
MZHK Kraków
Maj
1. Izerska Parada Powozów Lubomierz
DZHK Wrocław
5. Bieg Zwiadowcy Konnego Włoszczowa - Podzamcze
OZHK Kielce
8. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (śl.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
Książ
PZHK
10. Kujawsko-Pomorskie Premiowanie Młodzieży Zimnokrwistej - rocz­ne i dwu­let­nie konie zim­no­krwi­ste.
Dodatkowo przy odpo­wied­niej ilo­ści zgło­szo­nych koni pla­no­wa­na jest kwa­li­fi­ka­cja kla­czy do pro­gra­mu ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych koni sztum­skich.
SK Nowe Jankowice
KPZHK Bydgoszcz
11-12. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr., śl.) Klikowa
PZHK
12. III Mazowiecki Czempionat Młodzieży Hodowlanej Wszystkich Ras Aromer Józefin
WZHK Warszawa
12-13. Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Sokólskich - Wystawa Specjalistyczna ODR Szepietowo
PZHK,
WZHK Białystok
13. Regionalny Pokaz Koni Jastrzębia
WZHK w Warszawie o/Radom
17. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.) Bielice
PZHK
19. Ogólnopolski Czempionat Kuców Bielice
KPZHK Bydgoszcz
20. Święto Konia Siedlec
DZHK Wrocław
26-27. „Majówka w Regietowie”
Próba dziel­no­ści + kwa­li­fi­ka­cje do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej
SKH Gładyszów
MZHK Kraków
27. X Parada Konna w Żarówce
Czempionat Hodowlany kla­czy rasy ślą­skiej i pkz
Żarówka
OZHK Rzeszów
27. IX Świętokrzyski Młodzieżowy Czempionat Koni Ras Zimnokrwistych Ożarów
OZHK Kielce
27. Regionalna Wystawa Koni,
Premiowanie źre­biąt ślą­skich
Kaczenice
ZHKZL Zielona Góra
Czerwiec
  III Mistrzostwa Kaszub w zawo­dach zaprzę­go­wych (sin­gle i pary) gm. Dziemiany
PomZHK Malbork
  Polowa wierz­cho­wa pró­ba kla­czy ras szla­chet­nych (dokład­na data i miej­sce do usta­le­nia) KPZHK Bydgoszcz
2. Pokaz Koni Furioso-Przedświt na Kresach – Kalników
Czempionat hodow­la­ny kla­czy mało­pol­skich
Kalnikóe
OZHK Rzeszów
3. Podhalańskie Mistrzostwa w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi Ludźmierz
MZHK Kraków
7. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.) Doruchów
PZHK
8. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.)
Zmiana ter­mi­nu z 10.05.
Łąck
PZHK
9. Specjalistyczna Wystawa Koni Śląskich Pajęczno
OZHK Kielce
9-10. XXI Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich SO Białka
PZHK, PZHKM,
LZHK Lublin
Walny Zjazd CIAA Walewice
PZHK
9-10. „Szlakiem Konia Huculskiego”
XVIII Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej
Klikowa
PZHK, PZHKH,
MZHK Kraków
9-10. XXVII Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych /pkz i ard.pol./ PODR Lubań k/Kościerzyny
PomZHK Malbork
16-17. Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Sztumskich - Wystawa Specjalistyczna
Konkurs Młodych Hodowców
ODR Stare Pole k/Malborka
PZHK,
PomZHK Malbork
16-17. „Święto Konia Małopolskiego”
XII Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Rasy Małopolskiej
Klikowa
MZHK Kraków
16-17. Specjalistyczna wysta­wa zwie­rząt hodow­la­nych pod nazwą „XII Mazowiecka Wystawa Klaczy Hodowlanych” MODR Poświętne
WZHK Warszawa
16. Polowa Wierzchowa Próba kla­czy
Premiowanie źre­biąt ras szla­chet­nych
Zielona Góra - Stary Kisielin
ZHKZL Zielona Góra
16-17. Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Zmiana ter­mi­nu z 23-24.06.
Bratoszewice
OZHK Kielce
17. XXIII Amatorskie Zawody w Powożeniu MODR Poświętne
WZHK Warszawa
23-24. XX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Czempionat Hodowlany kla­czy rasy konik pol­ski
Boguchwała
OZHK Rzeszów
30. Regionalna Wystawa Koni Skaryszew
WZHK w Warszawie o/Radom
30-1. „Z hucu­łem do Krakowa”
Kwalifikacje do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej
Rzeszotary
MZHK Kraków
Lipiec
1. II Wojewódzka Wystawa koni ślą­skich Tryńcza
OZHK Rzeszów
2. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr., śl.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
Klikowa
PZHK
6-7. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (śl.) Książ
PZHK
7-8. VII Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych Ludźmierz
MZHK Kraków
7-8. XIII Wystawa Koni Zimnokrwistych Oleszyce
OZHK Rzeszów
7-8. XIX Świętokrzyski Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich Błonia Opatowieckie
OZHK Kielce
14. Ścieżka Huculska na Śmidowej
Kwalifikacja do Mistrzostw Ploski koni rasy hucul­skiej
Chorzów
OZHK Rzeszów
15. I Towarzyskie Zawody w sko­kach przez prze­szko­dy TKHK w Garwolinie
21-22. Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty SO Kętrzyn
PZHK, ZHKRZ,
W-MZHK Olsztyn,
PomZHK Malbork,
WZHK Białystok
Specjalistyczna Wystawa, Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Arden Polski
21-22. Specjalistyczna wysta­wa zwie­rząt hodow­la­nych pod nazwą „Mazowiecki Weekend z Hucułem” Warszawa Białołęka
WZHK Warszawa
22. Krajowy Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Śląskiej SO Książ
PZHK,
DZHK Wrocław,
ŚOZHK Katowice
27-29. MPMK w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi SO Bogusławice
PZHK
29. X Galicyjski kon­kurs zręcz­no­ści powo­że­nia zaprzę­ga­mi kon­ny­mi Ujanowice
MZHK Kraków
Sierpień
  Premiowanie źre­biąt pod mat­ka­mi DZHK Wrocław
  III Zawody kon­ne w sko­kach przez prze­szko­dy i w zręcz­no­ści powo­że­nia Stacja Ogierów Pawłowo k/Chojnic
PomZHK Malbork
3-5. Międzynarodowy Czempionat Koni Rasy Ardeńskiej Szwecja
PZHK
5. Koń jaki jest… Skansen Kolbuszowa
OZHK Rzeszów
7. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
Łąck
PZHK
11-12. VIII Galicyjskie Lato z Koniem
Kwalifikacja do Mistrzostw Polski koni rasy hucul­skiej
Kołaczyce
OZHK Rzeszów
17. Mistrzostwa Podhala w Powożeniu Zakopane
MZHK Kraków
19. Rogoźnickie Dni Sportu i Rozrywki Rogoźnik - SK „Dworna”
MZHK Kraków
24-26. XVIII Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej
Kwalifikacja do Mistrzostw Ploski koni rasy hucul­skiej
Rudawka Rymanowska
OZHK Rzeszów
25-26. „Tarpaniada”
Krajowa Wystawa Koników Polskich
SO Sieraków
PZHK, ZHKP,
ZHKWlkp Gniezno
26. Premiowanie źre­biąt ras PKZ pod mat­ka­mi Rosocha
OZHK Kielce
30-31. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr., śl.) Klikowa
PZHK
Wrzesień
  IV Mistrzostwa Szwajcarii Kaszubskiej w sko­kach przez prze­szko­dy i zryw­ce spor­to­wej drew­na SK Kolano Wieżyca
PomZHK Malbork
1-2. Specjalistyczna wysta­wa zwie­rząt hodow­la­nych pod nazwą „Wystawa Klaczy Hodowlanych oraz Ogierów Hodowlanych” ODR Siedlce
WZHK Warszawa
2. Wystawa Młodzieży Śląskiej i Koników Polskich Lubomierz
DZHK Wrocław
2. Pokaz Koni Bogoria
OZHK Kielce
8. VII Ogólnopolski Czempionat Ogierów Hodowlanych Ras Zimnokrwistych SO Kętrzyn
PZHK, ZHKRZ
8. Premiowanie źre­biąt ras PKZ pod mat­ka­mi Mogilno Małe
OZHK Kielce
8-9. „Klikowska Parada Konna”
X Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Śląskiej
i VII Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty
Klikowa
MZHK Kraków
8-9. XIV Piknik z Konikiem Polskim Trzcinica k/Jasła
OZHK Rzeszów
9. Powiatowa Wystawa Koni Sztumskich Sztum
PomZHK Malbork
10. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
Doruchów
PZHK
15. Polowa Zaprzęgowa Próba kla­czy ślą­skich Surowa
ZHKZL Zielona Góra
16. Krajowy Czempionat Koni Rasy Wielkopolskiej Młodzikowo
PZHK
ZHKWlkp Gniezno
16. XXII Kaszubska Jesień Rolnicza Zawody, w powo­że­niu o Memoriał im. Wojciecha Dąbrowskiego,
Konkurs Młodego Hodowcy w Powożeniu
PODR Lubań k/Kościerzyny
PomZHK Malbork
16. Jarmark Koński Chmielnik
OZHK Kielce
20-23. MPMK w ujeż­dże­niu Strzegom
PZHK
MPMK w sko­kach przez prze­szko­dy
MPMK w WKKW
21. Kwalifikacja Ogierów Ras Zimnokrwistych, Kwalifikacja Klaczy sztum­skich i sokól­skich SO Bogusławice
OZHK Kielce
21-22. Premiowanie źre­biąt ras zim­no­krwi­stych pod mat­ka­mi PomZHK Malbork
21-23. „XXIV Dni Huculskie”
Mistrzostwa Polski Koni Rasy Huculskiej
i Ogólnopolski Czempionat Hodowlany
SKH Gładyszów
PZHK, PZHKH
MZHK Kraków
22. 58 Wystawa-Sprzedaż Ogierów Rasy PKZ Kozienice
WZHK w Warszawie o/Radom
23. IV Wystawa koni ras szla­chet­nych Bolesławowo ZSR
PomZHK Malbork
29. Wystawa-Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych Aromer Józefin
WZHK Warszawa
29-30. VI Regionalne Święto Hodowców Koni TKHK w Garwolinie
30. V Małopolskie Mistrzostwa W Konkursie Powożenia Zaprzęgami Konnymi - FINAŁ Klikowa
MZHK Kraków
Październik
4-5. Kwalifikacja Ogierów Ras Zimnokrwistych Wstępna i Zasadnicza Polowa Próba Dzielności Ogierów Ras Zimnokrwistych Wola Łagowska
OZHK Kielce
5. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.) Łąck
PZHK
5. Wystawa - Aukcja Ogierów Zimnokrwistych
Kwalifikacja Klaczy do pro­gra­mów - typ sztum. i sok.
Klikowa
MZHK Kraków
6. Wojewódzka Wystawa – Aukcja Ogierów Zimnokrwistych Zabajka
OZHK Rzeszów
6. Kujawsko-Pomorski Przegląd źre­biąt ras szla­chet­nych - źre­bię­ta pod mat­ka­mi Stajnia Jarużyn
KPZHK Bydgoszcz
7. Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi Jarużyn
ZHPKSP

PZHK

KPZHK Bydgoszcz
9. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej SKH Gładyszów
MZHK Kraków
9-10. 65 Wystawa – sprze­daż ogie­rów ras zim­no­krwi­stych /pkz + sztum./ TRW „Miłosna” Kwidzyn
PomZHK Malbork
11. Wystawa - Aukcja Ogierów Zimnokrwistych SK Nowe Jankowice
KPZHK Bydgoszcz
12. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Klikowa
MZHK Kraków
12. Aukcja Ogierów Zimnokrwistych
Premiowanie źre­biąt wszyst­kich ras, dla któ­rych PZHK pro­wa­dzi księ­gi hodow­la­ne
Gorzów Wielkopolski
PZHK
ZHKZL Zielona Góra
18. Uznawanie ogie­rów rasy hucul­skiej Klikowa
PZHK,
MZHK Kraków
19. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej Klikowa
MZHK Kraków
20. Zasadnicza Próba Dzielności Ogierów Ras Zimnokrwistych SO Bogusławice
OZHK Kielce
27. Ogólnopolska Wystawa Klaczy Ras Zimnokrwistych Aromer Józefin
WZHK Warszawa,
ZHKRZ
Listopad
8. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.) Doruchów
PZHK
29-2. CAVALIADA TOUR POZNAŃ

- CSI3*-W - Pawilon Polskiej Hodowli - Ogólnopolski czem­pio­nat koni ras szla­chet­nych w sko­kach luzem
Poznań
PZHK
Grudzień
  Kucyk pod cho­in­kę TRW „Miłosna” Kwidzyn
PomZHK Malbork

Terminy poda­nych imprez mogą ulec zmia­nie.

Kalendarz imprez - archiwum

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

Print Friendly, PDF & Email