Kalendarz imprez

 

Kalendarz imprez wystawienniczo‐hodowlanych 2019
organizowanych lub współorganizowanych przez PZHK oraz OZHK/WZHK

Styczeń
31 – 1. CAVALIADA TOUR LUBLIN Lublin
PZHK,
LZHK Lublin
Luty
9. VII Pokaz Ogierów Hodowlanych Klikowa
MZHK Kraków
12. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (śl.)
na 60‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
ZT Książ
PZHK
23. Zimowa kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów zim­no­krwi­stych TRW „Miłosna” Kwidzyn
PomZHK Malbork
28 – 3. CAVALIADA TOUR KRAKÓW TAURON Arena Kraków
PZHK,
MZHK Kraków
Marzec
3. VIII Czempionat Polski Północnej w sko­kach luzem oraz polo­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych TRW „Miłosna” Kwidzyn
PomZHK Malbork
4. Wiosenna Wystawa‐Sprzedaż Ogierów Rasy PKZ Skaryszew
WZHK Warszawa o/Radom
6. Polowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy szla­chet­nych SK Janów Podlaski
LZHK Lublin
7 – 10. CAVALIADA TOUR WARSZAWA Warszawa – COS Torwar
PZHK
9. Wiosenne uzna­wa­nie ogie­rów PKZ Aromer Józefin
WZHK Warszawa
9. Pokaz ogie­rów przed sezo­nem kopu­la­cyj­nym 2019 oraz Zimowa kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów ras zim­no­krwi­stych ZSR w Bolesławowie
PomZHK Malbork
9. Pokaz ogie­rów hodow­la­nych Turek
ZHKWlkp Gniezno
9 – 10. Zoopark – wysta­wa zwie­rząt Lublin – Targi
LZHK Lublin
11. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr., śl.)
na 60‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
ZT Klikowa
PZHK
11. VI Ogólnopolski Pokaz Koni Hodowlanych
Skaryszewski Jarmark Koński „WSTĘPY”
Skaryszew
WZHK Warszawa o/Radom
16. Pokaz Ogierów – Rozpoczęcie Sezonu Hodowlanego 2019 Grabowiec k/Torunia
KPZHK Bydgoszcz
23. Pokaz hodow­la­ny ogie­rów kry­ją­cych Wierzawice
OZHK Rzeszów
Kwiecień
7. Pokaz orki kon­nej – wio­sen­ne pra­ce polo­we Lublin – Skansen
LZHK Lublin
8. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.)
na 60‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Doruchów
PZHK
11. Uznawanie ogie­rów rasy hucul­skiej Klikowa
MZHK Kraków
12. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni ras hucul­skiej Klikowa
MZHK Kraków
12 – 13. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (śl.) ZT Książ
PZHK
13. Kujawsko‐Pomorski Przegląd Użytkowy dla dwu‐ i trzy­let­nich koni ras szla­chet­nych oce­nia­nych w ruchu i sko­kach luzem, oraz pre­se­lek­cja mło­dych ogie­rów ras szla­chet­nych do usta­le­nia
KPZHK Bydgoszcz
15. Wiosenna aukcja ogie­rów zim­no­krwi­stych Suchowola
WZHK Białystok
25. Zasadnicza polo­wa pró­ba zaprzę­go­wa ogie­rów ras zim­no­krwi­stych Horodyszcze
LZHK Lublin
26. Szkolenie hodow­la­ne – pra­ca z mło­dym koniem SK Fidelius
LZHK Lublin
27. Amatorskie Zawody w Powożeniu Nowa Wieś
DZHK Wrocław
28. Młodzieżowy Czempionat Regionalny koni ras szla­chet­nych SK Białka
LZHK Lublin
Maj
1. Izerska Parada Powozów Lubomierz
DZHK Wrocław
5. Regionalne zawo­dy zaprzę­go­we Turka
LZHK Lublin
7. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (śl.)
na 60‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
ZT Książ
PZHK
7. Przegląd hodow­la­ny koni rocz­nych i dwu­let­nich ras zim­no­krwi­stych Żalin
LZHK Lublin
8. Polowa zaprzę­go­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy koni ras szla­chet­nych Urzędów
LZHK Lublin
9. Kujawsko – Pomorskie Premiowanie Młodzieży Zimnokrwistej – rocz­ne i dwu­let­nie konie zim­no­krwi­ste SK Nowe Jankowice
KPZHK Bydgoszcz
9 – 10. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr., śl.) ZT Klikowa
PZHK
11. Młodzieżowy Czempionat Koni wszyst­kich ras Aromer Józefin
WZHK Warszawa
12. Ogólnopolski Czempionat Kuców i Koni Małych
XIV Pokaz wszech­stron­ne­go użyt­ko­wa­nia koni róż­nych ras
Bychawa
LZHK Lublin
12. „Święto konia” – Ogólnopolska Wystawa Młodzieży Hodowlanej róż­nych ras Siedlec Trzebnicki
DZHK Wrocław
17 – 19. XXIX Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych Poznań
PZHK
ZHKWlkp Gniezno
DZHK Wrocław
19. Polowa zaprzę­go­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy koni ras szla­chet­nych Grabowiec
LZHK Lublin
23. Polowa wierz­cho­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych Pszczela Wola
LZHK Lublin
25. Młodzieżowy Czempionat koni rasy PKZ, PKZ w typie sokól­skim i sztum­skim, Arden Polski – kwa­li­fi­ka­cja do Czempionatu Ogólnopolskiego SK Białka
LZHK Lublin
25 – 26. „Majówka w Regietowie”
Próba dziel­no­ści + Kwalifikacje do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej
SKH Gładyszów
MZHK Kraków
26. Ramzes – koń stu­le­cia Wystawa koni i poka­zy Wojcieszków
LZHK Lublin
28. Przegląd hodow­la­ny koni ras zim­no­krwi­stych Wolica
LZHK Lublin
29. Próba dziel­no­ści kla­czy zim­no­krwi­stych Bystrzycka Kol.
LZHK Lublin
31. Szkolenie hodow­la­ne – pie­lę­gna­cja i korek­ta kopyt Lubelska Izba Rol.
LZHK Lublin
Czerwiec
Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych / Premiowanie źre­biąt pow. Wągrowiec
ZHKWlkp Gniezno
1. Pokaz koni Furioso‐Przedświt na Kresach – Czempionat Hodowlany Koni Małopolskich Kalników
OZHK Rzeszów
1 – 2. Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Sokólskich – Wystawa Specjalistyczna Szepietowo
WZHK Białystok
1 – 2. XXVIII Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych /pkz i ard.pol./ PODR Lubań k/Kościerzyny
PomZHK Malbork
2. XI Parada Konna – Czempionat Hodowlany Klaczy Małopolskich i Zimnokrwistych Żarówka
OZHK Rzeszów
7. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.) ZT Doruchów
PZHK
8 – 9. „Szlakiem Konia Huculskiego”
XIX Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej
Klikowa
MZHK Kraków
8 – 9. Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Sielinko
ZHKWlkp Gniezno
8 – 9. „Konie i Powozy”, Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Rokosowo, pow. Gostyń
ZHKWlkp Gniezno
8 – 9. XXII Narodowy Młodzieżowy Czempionat koni Rasy Małopolskiej SK Białka
LZHK Lublin
9. Regionalny Pokaz Koni Jastrzębia
WZHK Warszawa o/Radom
9. III Agro Targi Wschód w Skołoszowie
Zawody zaprzę­go­we
Skołoszów
OZHK Rzeszów
9. Jarmark koń­ski – insce­ni­za­cja tar­gu koń­skie­go z lat 30 Lublin – Skansen
LZHK Lublin
10. Polowa zaprzę­go­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy koni ras szla­chet­nych Wąwolnica
LZHK Lublin
15 – 16. Ścieżka hucul­ska na „Śmidowej”
Próba dziel­no­ści i kwa­li­fi­ka­cja do MPKHc
Chorzów
OZHK Rzeszów
15 – 16. IV Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Sztumskich – Wystawa Specjalistyczna Stare Pole
PomZHK Malbork
15 – 16. „Lubuskie Święto Konia”
Polowa Wierzchowa Próba Klaczy, Premiowanie źre­biąt ras szla­chet­nych i ślą­skich, Regionalna Wystawa Koni
Zielona Góra – Stary Kisielin
ZHKZL Zielona Góra
16. Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Marszew
ZHKWlkp Gniezno
22 – 23. „Święto Konia Małopolskiego”
XIII Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Rasy Małopolskiej
Klikowa
MZHK Kraków
22 – 23. Wystawa Zwierząt Hodowlanych Książ
DZHK Wrocław
29. Regionalna Wystawa Koni Skaryszew
WZHK Warszawa o/Radom
29 – 30. XXI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Czempionat Hodowlany Klaczy Rasy Huculskiej Boguchwała
OZHK Rzeszów
30. Premiowanie / Wystawa Koni Hodowlanych
ZHKWlkp Gniezno
30. Wystawa koni róż­nych ras – Pokazy róż­ne­go użyt­ko­wa­nia koni Nowodwór
LZHK Lublin
Lipiec
Premiowanie źre­biąt Miejska Górka
ZHKWlkp Gniezno
5 – 6. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (śl.) ZT Książ
PZHK
6. Mistrzostwa Podkarpacia w Powożeniu Racławówka
OZHK Rzeszów
6. Premiowanie źre­biąt Turek (OSiR)
ZHKWlkp Gniezno
6 – 7. „Z hucu­łem do Krakowa”
Kwalifikacje do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej
Rzeszotary
MZHK Kraków
6 – 7. XXXIII Wystawa zwie­rząt hodow­la­nych Sitno
LZHK Lublin
7. III Wojewódzka Wystawa Koni Rasy Śląskiej Tryńcza
OZHK Rzeszów
7. Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Turek
ZHKWlkp Gniezno
13 – 14. VIII Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych Ludźmierz
MZHK Kraków
13 – 14. XIV Wojewódzka Wystawa Koni Zimnokrwistych Oleszyce
OZHK Rzeszów
14. XV Krajowy Czempionat Młodzieży Koni Rasy Śląskiej Książ
DZHK Wrocław
14. Premiowanie Źrebiąt Sieraków
ZHKWlkp Gniezno
20 – 21. XXII Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich Białka
LZHK Lublin
20 – 21. Ogólnopolski Czempionat Ogierów Ras Zimnokrwistych
XVII Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty
Kętrzyn
W‐MZHK Olsztyn
Specjalistyczna Wystawa, VI Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Arden Polski
28. XI Galicyjski kon­kurs zręcz­no­ści powo­że­nia zaprzę­ga­mi kon­ny­mi Ujanowice
MZHK Kraków
Sierpień
2. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej Klikowa
MZHK Kraków
4. Koń jaki jest… – Czempionat Hodowlany Klaczy Rasy Śląskiej Kolbuszowa
OZHK Rzeszów
10. Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Konik Polski Stankowice
DZHK Wrocław
10 – 11. IX Galicyjskie Lato z Koniem
Zawody zaprzę­go­we i Kwalifikacje do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej
Kołaczyce
OZHK Rzeszów
13 – 14. Kwalifikacja ogie­rów rasy ślą­skiej oraz ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.) /II etap/ do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu zaprzę­go­we­go ZT Książ
PZHK
14. Próby dziel­no­ści koni­ków pol­skich SK Kobylniki
ZHKWlkp Gniezno
16 – 17. Święto Konika Polskiego,
WKKP – alter­na­tyw­na pró­ba dziel­no­ści
Majdan
W‐MZHK Olsztyn
17. Wielkopolski Czempionat Koni Huculskich / Ścieżka Huculska Racot
ZHKWlkp Gniezno
18. Premiowanie Źrebiąt Pod Matkami Jelenia Góra
DZHK Wrocław
23 – 25. XIX Pożegnanie Wakacji
Zawody zaprzę­go­we i Kwalifikacje do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej
Rudawka Rymanowska
OZHK Rzeszów
24 – 25. 190‐lecie SO Sieraków,
„XX Tarpaniada” Krajowa Wystawa Koników Polskich
Sieraków
ZHKWlkp Gniezno
SO Sieraków
19 – 22. MPMK w spor­to­wych raj­dach kon­nych Zamek Kliczków
PZHK
26 – 30. Preselekcja mło­dych ogie­rów ras zim­no­krwi­stych woj. lubel­skie
LZHK Lublin
31 – 1. „Klikowska Parada Konna”
XI Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Śląskiej
VIII Woj. Czempionat Hodowlany Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty
Klikowa
MZHK Kraków
31 – 1. Mistrzostwa Polski Amatorów w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi Nowa Wieś
DZHK Wrocław
Wrzesień
  V Mistrzostwa Szwajcarii Kaszubskiej w sko­kach przez prze­szko­dy i zryw­ce spor­to­wej drew­na SK Kolano Wieżyca
PomZHK Malbork
3. Próba dziel­no­ści kla­czy ras zim­no­krwi­stych Baran
LZHK Lublin
5 – 7. 70‐lecie hodow­li sta­jen­nej w Popielnie „Weekend z Konikiem Polskim” Popielno
W‐MZHK Olsztyn
7. Ścieżka hucul­ska na „Śmidowej” – pró­ba dziel­no­ści Chorzów
OZHK Rzeszów
7. Premiowanie źre­biąt Baborówko
ZHKWlkp Gniezno
7. Wystawa Hodowlana Młodzieży rasy ślą­skiej i konik pol­ski Lubomierz
DZHK Wrocław
8. Powiatowy Pokaz Koni Sztumskich Sztum
PomZHK Malbork
9. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.)
na 60‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Doruchów
PZHK
13. Próba dziel­no­ści koni w rasie konik pol­ski RPN Zwierzyniec
LZHK Lublin
13. Próby dziel­no­ści koni­ków pol­skich Kalitnik (sta­cja tere­no­wa PTOP)
WZHK Białystok
13 – 15. „XXV Dni Huculskie”
III Mistrzostwa Polski Koni Rasy Huculskiej i Ogólnopolski Czempionat Hodowlany
Regietów
MZHK Kraków
14. Polowa Zaprzęgowa Próba kla­czy ślą­skich Surowa, gm. Żary
ZHKZL Zielona Góra
14. X Krajowy Czempionat Koni Rasy Wielkopolskiej Baborówko
ZHKWlkp Gniezno
15. XXIII Kaszubska Jesień Rolnicza
Zawody w powo­że­niu o Memoriał im. Wojciecha Dąbrowskiego, Konkurs Młodego Hodowcy w Powożeniu
PODR Lubań k/Kościeżyny
PomZHK Malbork
15. Zawody zaprzę­go­we Gorajec
LZHK Lublin
17. Próba dziel­no­ści koni w rasie hucul­skiej – ścież­ka hucul­ska SK Białka
LZHK Lublin
19 – 22. MPMK w ujeż­dże­niu
MPMK w sko­kach przez prze­szko­dy
MPMK w WKKW
Strzegom
PZHK
21. Wystawa‐Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych Aromer Józefin
WZHK Warszawa
23. Wystawa‐Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych Bogusławice
OZHK Kielce
23 – 27. Premiowanie źre­biąt ras zim­no­krwi­stych pod mat­ka­mi SK „Nad Brdą” Konarzynki, SK Sadłuki, SK Sołtyski, TRW „Miłosna” Kwidzyn, SK Anmiros, SK Rybaki
PomZHK Malbork
24. 59 Wystawa‐Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych Kozienice
WZHK Warszawa o/Radom
25. Wystawa‐Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych Wola Łagowska
OZHK Kielce
26. Polowa pró­ba wierz­cho­wa lub zaprzę­go­wa Koni Rasy Konik Polski Klikowa
MZHK Kraków
26. Wystawa‐Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych /pkz + sztum. + sok./ SK Białka
LZHK Lublin
28. Premiowanie źre­biąt ras szla­chet­nych pod mat­ka­mi Bolesławowo ZSR
PomZHK Malbork
28. IV Wystawa Koni Ras Szlachetnych Bolesławowo ZSR
PomZHK Malbork
28. Premiowanie źre­biąt wszyst­kich ras, dla któ­rych PZHK pro­wa­dzi księ­gi hodow­la­ne Sierosławice, gm. Zwierzyn
ZHKZL Zielona Góra
Październik
4. Wystawa‐Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych
Kwalifikacja kla­czy do pro­gra­mów typ. sztum. i sok.
Klikowa
MZHK Kraków
5. Wystawa‐Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych
Kwalifikacja mło­dych kla­czy sokól­skich
Zabajka
OZHK Rzeszów
5. Kujawsko – Pomorski Przegląd źre­biąt Ras Szlachetnych – źre­bię­ta pod mat­ka­mi do usta­le­nia
KPZHK Bydgoszcz
5 lub 6. Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi Jarużyn
ZHPKSP
8. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej SKH Gładyszów
MZHK Kraków
8. Wystawa‐Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych Szepietowo
WZHK Białystok
8 – 9. 66 Wystawa‐Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych /pkz + sztum./ TRW „Miłosna” Kwidzyn
PomZHK Malbork
10. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Klikowa
MZHK Kraków
11. Wystawa‐Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych SK Nowe Jankowice oddz. Szarnoś
KPZHK Bydgoszcz
11 – 12. Próba dziel­no­ści ogie­rów rasy ślą­skiej oraz ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.) po sta­cjo­nar­nym tre­nin­gu zaprzę­go­wym ZT Książ
PZHK
12. Ogólnopolska Wystawa Klaczy PKZ i Ardena Polskiego Aromer Józefin
WZHK Warszawa
12. Czempionat użyt­ko­wy koni hodow­la­nych Sieraków
ZHKWlkp Gniezno
17. Uznawanie ogie­rów rasy hucul­skiej Klikowa
MZHK Kraków
18. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej Klikowa
MZHK Kraków
22. XI Gala koni PKZ – kwa­li­fi­ka­cja kla­czy do pro­gra­mów zacho­waw­czych Wisznice
LZHK Lublin
23. XII Dzień konia zim­no­krwi­ste­go – Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści ogie­rów star­szych, Kwalifikacja kla­czy do pro­gra­mów zacho­waw­czych.
Wystawa‐Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych
SK Białka
LZHK Lublin
Listopad
8. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.) ZT Doruchów
PZHK
Grudzień
  Kucyk pod cho­in­kę TRW „Miłosna” Kwidzyn
PomZHK Malbork
UM Kwidzyn

Terminy poda­nych imprez mogą ulec zmia­nie.

Kalendarz imprez – archiwum

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

Hodowca i Jeździec