Kalendarz imprez

 

Kalendarz imprez wystawienniczo-hodowlanych 2019
organizowanych lub współorganizowanych przez PZHK oraz OZHK/WZHK

Styczeń
27. Zawody fur­ma­nów Węgierska Górka
ŚOZHK Katowice
31 – 1. CAVALIADA TOUR LUBLIN Lublin
PZHK, LZHK Lublin
Luty
9. VII Pokaz Ogierów Hodowlanych Klikowa
MZHK Kraków
12. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (śl.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
ZT Książ
PZHK
23. Zimowa kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów zim­no­krwi­stych TRW „Miłosna” Kwidzyn
PomZHK Malbork
23. Pokaz ogie­rów hodow­la­nych Radzionków
ŚOZHK Katowice
28 – 3. CAVALIADA TOUR KRAKÓW TAURON Arena Kraków
PZHK, MZHK Kraków
Marzec
3. VIII Czempionat Polski Północnej w sko­kach luzem oraz polo­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych TRW „Miłosna” Kwidzyn
PomZHK Malbork
4. Wiosenna Wystawa-Sprzedaż Ogierów Rasy PKZ Skaryszew
WZHK Warszawa o/Radom
6. Polowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy szla­chet­nych SK Janów Podlaski
LZHK Lublin
7 – 10. CAVALIADA TOUR WARSZAWA Warszawa – COS Torwar
PZHK
9. Wystawa-​Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych Józefin
WZHK Warszawa
9. Pokaz ogie­rów przed sezo­nem kopu­la­cyj­nym 2019 oraz Zimowa kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów ras zim­no­krwi­stych ZSR w Bolesławowie
PomZHK Malbork
9. Pokaz ogie­rów hodow­la­nych Turek
ZHKWlkp Gniezno
9 – 10. Zoopark – wysta­wa zwie­rząt Lublin – Targi
LZHK Lublin
11. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr., śl.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
ZT Klikowa
PZHK
11. VI Ogólnopolski Pokaz Koni Hodowlanych
Skaryszewski Jarmark Koński „WSTĘPY”
Skaryszew
WZHK Warszawa o/Radom
16. Pokaz Ogierów – Rozpoczęcie Sezonu Hodowlanego 2019 Grabowiec k/Torunia
KPZHK Bydgoszcz
23. Pokaz hodow­la­ny ogie­rów kry­ją­cych Wierzawice
OZHK Rzeszów
Kwiecień
7. Pokaz orki kon­nej – wio­sen­ne pra­ce polo­we Lublin – Skansen
LZHK Lublin
8. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Doruchów
PZHK
11. Uznawanie ogie­rów rasy hucul­skiej Klikowa
MZHK Kraków
12. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni ras hucul­skiej Klikowa
MZHK Kraków
12 – 13. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (śl.) ZT Książ
PZHK
13. Kujawsko – Pomorski Przegląd Użytkowy dla dwu– i trzy­let­nich koni ras szla­chet­nych oce­nia­nych w ruchu i sko­kach luzem, oraz pre­se­lek­cja mło­dych ogie­rów ras szla­chet­nych do usta­le­nia
KPZHK Bydgoszcz
15. Wiosenna aukcja ogie­rów zim­no­krwi­stych Suchowola
WZHK Białystok
25. Zasadnicza polo­wa pró­ba zaprzę­go­wa ogie­rów ras zim­no­krwi­stych Horodyszcze
LZHK Lublin
25. Preselekcja ogie­rów w typie wierz­cho­wym SK Udórz
ŚOZHK Katowice
26. Szkolenie hodow­la­ne – pra­ca z mło­dym koniem SK Fidelius
LZHK Lublin
27. Amatorskie Zawody w Powożeniu Nowa Wieś
DZHK Wrocław
28. Młodzieżowy Czempionat Regionalny koni ras szla­chet­nych SK Białka
LZHK Lublin
Maj
1. Izerska Parada Powozów Lubomierz
DZHK Wrocław
3. Towarzyskie zawo­dy w powo­że­niu – Puchar Prezesa ŚOZHK Kornice
ŚOZHK Katowice
4. „Bieg Zwiadowcy Konnego” Włoszczowa – Podzamcze
OZHK Kielce
5. Regionalne zawo­dy zaprzę­go­we Turka
LZHK Lublin
7. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (śl.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
ZT Książ
PZHK
7. Przegląd hodow­la­ny koni rocz­nych i dwu­let­nich ras zim­no­krwi­stych Żalin
LZHK Lublin
8. Polowa zaprzę­go­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy koni ras szla­chet­nych Urzędów
LZHK Lublin
9. Kujawsko – Pomorskie Premiowanie Młodzieży Zimnokrwistej – rocz­ne i dwu­let­nie konie zim­no­krwi­ste SK Nowe Jankowice
KPZHK Bydgoszcz
9 – 10. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr., śl.) ZT Klikowa
PZHK
11. IV Mazowiecki Czempionat Młodzieży Hodowlanej Koni Wszystkich Ras Józefin
WZHK Warszawa
11. Ogólnopolskie Targi Końskie w Pajęcznie, I edy­cja Pajęczno
OZHK Łódź
12. VI Ogólnopolski Czempionat Kuców
XIV Pokaz wszech­stron­ne­go użyt­ko­wa­nia koni róż­nych ras
Bychawa
LZHK Lublin
17 – 19. XXIX Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych Poznań
PZHK, ZHKWlkp Gniezno, DZHK Wrocław
19. Polowa zaprzę­go­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy koni ras szla­chet­nych Grabowiec
LZHK Lublin
19. Majówka Konna w Parku Pszczyńskim: Towarzyskie zawo­dy w powo­że­niu – Puchar Prezesa ŚOZHK Pszczyna – Park Książęcy
ŚOZHK Katowice
19. Pielgrzymka hodow­ców i miło­śni­ków koni Góra Św. Anny
ŚOZHK Katowice
23. Polowa wierz­cho­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych Pszczela Wola
LZHK Lublin
25. Młodzieżowy Czempionat koni rasy PKZ, PKZ w typie sokól­skim i sztum­skim SK Białka
LZHK Lublin
Arden Polski – kwa­li­fi­ka­cja do Czempionatu Ogólnopolskiego
25. Zasadnicza wierz­cho­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy rasy konik pol­ski Rudawica
ZHKZL Zielona Góra
25 – 26. „Majówka w Regietowie”
Próba dziel­no­ści + Kwalifikacje do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej
SKH Gładyszów
MZHK Kraków
26. Ramzes – koń stu­le­cia Wystawa koni i poka­zy Wojcieszków
LZHK Lublin
26. I Żelechowska Wystawa Koni Hodowlanych Żelechów
WZHK Warszawa
28. Przegląd hodow­la­ny koni ras zim­no­krwi­stych Wolica
LZHK Lublin
28 – 29. Kwalifikacja ogie­rów ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.) do polo­we­go tre­nin­gu wierz­cho­we­go i zaprzę­go­we­go Leszno
PZHK
29. Próba dziel­no­ści kla­czy zim­no­krwi­stych Bystrzycka Kol.
LZHK Lublin
31. Szkolenie hodow­la­ne – pie­lę­gna­cja i korek­ta kopyt Lubelska Izba Rol.
LZHK Lublin
Czerwiec
  Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych / Premiowanie źre­biąt pow. Wągrowiec
ZHKWlkp Gniezno
1. Pokaz koni Furioso-Przedświt na Kresach – Czempionat Hodowlany Koni Małopolskich
Impreza odwo­ła­na
Kalników
OZHK Rzeszów
1 – 2. Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Sokólskich – Wystawa Specjalistyczna Szepietowo
WZHK Białystok
1 – 2. XXVIII Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych /pkz i ard.pol./ PODR Lubań k/Kościerzyny
PomZHK Malbork
2. XI Parada Konna – Czempionat Hodowlany Klaczy Małopolskich i Zimnokrwistych Żarówka
OZHK Rzeszów
2. X Świętokrzyski Młodzieżowy Czempionat Koni Ras Zimnokrwistych
Kwalifikacja kla­czy w typie sztum­skim i sokól­skim
Ożarów
OZHK Kielce
7. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.) ZT Doruchów
PZHK
8. „Szlakiem Konia Huculskiego”
XIX Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej
Klikowa
MZHK Kraków
8 – 9. Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Sielinko
ZHKWlkp Gniezno
8 – 9. „Konie i Powozy”, Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Rokosowo, pow. Gostyń
ZHKWlkp Gniezno
8 – 9. XXII Narodowy Młodzieżowy Czempionat koni Rasy Małopolskiej SK Białka
LZHK Lublin
9. Regionalny Pokaz Koni Jastrzębia
WZHK Warszawa o/Radom
9. III Agro Targi Wschód w Skołoszowie
Zawody zaprzę­go­we
Skołoszów
OZHK Rzeszów
9. Jarmark koń­ski – insce­ni­za­cja tar­gu koń­skie­go z lat 30 Lublin – Skansen
LZHK Lublin
9. Wystawa Koni Dąbrowa Białostocka
WZHK Białystok
9. Końska Zajawka Węgierska Górka
ŚOZHK Katowice
9. Czempionat kucy i koni małych Kolejka k/Dobrodzienia
ŚOZHK Katowice
10. Polowa zaprzę­go­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy koni ras szla­chet­nych Wąwolnica
LZHK Lublin
15 – 16. Ścieżka hucul­ska na „Śmidowej”
Próba dziel­no­ści i kwa­li­fi­ka­cja do MPKHc
Chorzów
OZHK Rzeszów
15 – 16. IV Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Sztumskich – Wystawa Specjalistyczna Stare Pole
PomZHK Malbork
15 – 16. „Lubuskie Święto Konia”
Polowa Wierzchowa Próba Klaczy, Premiowanie źre­biąt ras szla­chet­nych i ślą­skich, Regionalna Wystawa Koni
Zielona Góra – Stary Kisielin
ZHKZL Zielona Góra
15 – 16. Specjalistyczna wysta­wa zwie­rząt hodow­la­nych pod nazwą „XIII Mazowiecka Wystawa Klaczy Hodowlanych” Poświętne k/Płońska
WZHK Warszawa
16. Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Marszew
ZHKWlkp Gniezno
16. Dzień Konia na Podlasiu Niewodnica Kościelna
WZHK Białystok
16. XXIV Amatorskie Zawody w Powożeniu Poświętne k/Płońska
WZHK Warszawa
16. „Święto konia” – Ogólnopolska Wystawa Młodzieży Hodowlanej róż­nych ras
Zmiana ter­mi­nu z 12.05.
Siedlec Trzebnicki
DZHK Wrocław
22 – 23. „Święto Konia Małopolskiego”
XIII Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Rasy Małopolskiej
Klikowa
MZHK Kraków
22 – 23. Wystawa Zwierząt Hodowlanych Książ
DZHK Wrocław
22 – 23. Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Bratoszewice
OZHK Łódź
Kwalifikacja kla­czy sztum­skich do pro­gra­mu ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych
28. Przedkwalifikacyjna oce­na ogie­rów 2‑, 3- i 4‑letnich rasy ślą­skiej z okrę­gu Śląsko-Opolskiego Poręba k/Góry Św. Anny
ŚOZHK Katowice
29. Czempionat kla­czy rocz­nych i dwu­let­nich oraz ogier­ków rocz­nych rasy ślą­skiej Poręba k/Góry Św. Anny
ŚOZHK Katowice
29 – 30. XXI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Czempionat Hodowlany Klaczy Rasy Huculskiej Boguchwała
OZHK Rzeszów
29 – 30. XXVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym Szepietowo
WZHK Białystok
29 – 30. Próba dziel­no­ści + Kwalifikacje do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej
Impreza odwo­ła­na
Filice
W‑MZHK Olsztyn
30. Premiowanie / Wystawa Koni Hodowlanych ZHKWlkp Gniezno
30. Wystawa koni róż­nych ras – Pokazy róż­ne­go użyt­ko­wa­nia koni Nowodwór
LZHK Lublin
30. Towarzyskie Zawody w Powożeniu – Puchar Prezesa ŚOZHK Poręba k/Góry Św. Anny
ŚOZHK Katowice
Lipiec
  Premiowanie źre­biąt Miejska Górka
ZHKWlkp Gniezno
5 – 6. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (śl.) ZT Książ
PZHK
6. Mistrzostwa Podkarpacia w Powożeniu Racławówka
OZHK Rzeszów
6. Premiowanie źre­biąt Turek (OSiR)
ZHKWlkp Gniezno
6. Regionalna Wystawa Koni
Zmiana ter­mi­nu z 29.06.
Skaryszew
WZHK Warszawa o/Radom
6 – 7. „Z hucu­łem do Krakowa”
Kwalifikacje do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej
Rzeszotary
MZHK Kraków
6 – 7. XXXIII Wystawa zwie­rząt hodow­la­nych Sitno
LZHK Lublin
7. III Wojewódzka Wystawa Koni Rasy Śląskiej Tryńcza
OZHK Rzeszów
7. Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Turek
ZHKWlkp Gniezno
7. Parada bry­czek w Łasku. Święto „Róży” Łask
OZHK Łódź
13 – 14. VIII Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych Ludźmierz
MZHK Kraków
13 – 14. XIV Wojewódzka Wystawa Koni Zimnokrwistych Oleszyce
OZHK Rzeszów
13 – 14. XX Świętokrzyski Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich Błonia Opatowieckie
OZHK Kielce
14. Wystawa Koni Sztabin
WZHK Białystok
14. XV Krajowy Czempionat Młodzieży Koni Rasy Śląskiej
Impreza odwo­ła­na
Książ
DZHK Wrocław
14. Premiowanie Źrebiąt Sieraków
ZHKWlkp Gniezno
14. Wystawa Koni Piątnica
WZHK Białystok
20 – 21. Ogólnopolski Czempionat Ogierów Ras Zimnokrwistych
XVII Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty
Kętrzyn
W‑MZHK Olsztyn
Specjalistyczna Wystawa, VI Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Arden Polski
21. Towarzyskie Zawody w Powożeniu – Puchar Prezesa ŚOZHK Gogołowa
ŚOZHK Katowice
28. XI Galicyjski kon­kurs zręcz­no­ści powo­że­nia zaprzę­ga­mi kon­ny­mi Ujanowice
MZHK Kraków
28. Wystawa Koni Hodowlanych Drohiczyn
WZHK Białystok
28. Regionalne zawo­dy w sko­kach przez prze­szko­dy Pszczyna – Park Książęcy
ŚOZHK Katowice
Sierpień
2. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej Klikowa
MZHK Kraków
4. Koń jaki jest… – Czempionat Hodowlany Klaczy Rasy Śląskiej
Impreza odow­ła­na
Kolbuszowa
OZHK Rzeszów
4. VII Wojewódzka Wystawa Koni Augustów
WZHK Białystok
9 – 10. Rekonstrukcja histo­rycz­ne­go poka­zu i wysta­wa zabyt­ko­wych powo­zów Koszęcin
Polska Grupa Tradycji Powożenia
10. Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Konik Polski Stankowice
DZHK Wrocław
10 – 11. IX Galicyjskie Lato z Koniem
Zawody zaprzę­go­we i Kwalifikacje do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej
Kołaczyce
OZHK Rzeszów
10 – 11. V Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia o Trofeum Śląska Koszęcin
Polska Grupa Tradycji Powożenia
15. Premiowanie źre­biąt pod mat­ka­mi koni ras szla­chet­nych Wiączyń Dolny
OZHK Łódź
16 – 17. Święto Konika Polskiego,
WKKP – alter­na­tyw­na pró­ba dziel­no­ści
Majdan
W‑MZHK Olsztyn
17. Wielkopolski Czempionat Koni Huculskich / Ścieżka Huculska Racot
ZHKWlkp Gniezno
18. Premiowanie Źrebiąt Pod Matkami Jelenia Góra
DZHK Wrocław
23 – 25. XIX Pożegnanie Wakacji
Zawody zaprzę­go­we i Kwalifikacje do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej
Rudawka Rymanowska
OZHK Rzeszów
24 – 25. 190-lecie SO Sieraków,
„XX Tarpaniada” Krajowa Wystawa Koników Polskich
Sieraków
ZHKWlkp Gniezno, SO Sieraków
26 – 30. Preselekcja mło­dych ogie­rów ras zim­no­krwi­stych woj. lubel­skie
LZHK Lublin
28. Próby dziel­no­ści koni­ków pol­skich
Zmiana ter­mi­nu z 14.08.
SK Kobylniki
ZHKWlkp Gniezno
29 – 30. MPMK w spor­to­wych raj­dach kon­nych Zamek Kliczków
PZHK
31. Premiowanie źre­biąt
Zmiana ter­mi­nu z 07.09.
Baborówko
ZHKWlkp Gniezno
31 – 1. „Klikowska Parada Konna”
XI Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Śląskiej
VIII Woj. Czempionat Hodowlany Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty
Klikowa
MZHK Kraków
31 – 1. Mistrzostwa Polski Amatorów w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi Nowa Wieś
DZHK Wrocław
Wrzesień
  V Mistrzostwa Szwajcarii Kaszubskiej w sko­kach przez prze­szko­dy i zryw­ce spor­to­wej drew­na SK Kolano Wieżyca
PomZHK Malbork
1. Czempionat źre­biąt rasy ślą­skiej pod mat­ka­mi oraz Polowa pró­ba zaprzę­go­wa kla­czy ślą­skich Sadów
ŚOZHK Katowice
3. Próba dziel­no­ści kla­czy ras zim­no­krwi­stych Baran
LZHK Lublin
5 – 7. 70-lecie hodow­li sta­jen­nej w Popielnie „Weekend z Konikiem Polskim” Popielno
W‑MZHK Olsztyn
7. Ścieżka hucul­ska na „Śmidowej” – pró­ba dziel­no­ści Chorzów
OZHK Rzeszów
7. Wystawa Hodowlana Młodzieży rasy ślą­skiej i konik pol­ski Lubomierz
DZHK Wrocław
7. Ogólnopolskie Targi Końskie w Pajęcznie, II edy­cja Pajęczno
OZHK Łódź
7. Premiowanie źre­biąt pod mat­ka­mi koni ras zim­no­krwi­stych Rosocha
OZHK Łódź
8. Powiatowy Pokaz Koni Sztumskich Sztum
PomZHK Malbork
8. Amatorskie Zawody w Zaprzęgach Klukowo
WZHK Białystok
8. Czempionat źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich oraz źre­biąt pod mat­ka­mi w typie szla­chet­nym SK Udórz
ŚOZHK Katowice
8. Specjalistyczna wysta­wa zwie­rząt hodow­la­nych pod nazwą „Wystawa Klaczy Hodowlanych oraz Ogierów Hodowlanych”
Zmiana ter­mi­nu z 01.09.
MODR Siedlce
WZHK Warszawa
9. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.)
na 60-dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy

Zakład odwo­ła­ny
ZT Doruchów
PZHK
11 – 12. Kwalifikacja ogie­rów rasy ślą­skiej do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu zaprzę­go­we­go
Zmiana ter­mi­nu z 13 – 14.08.
ZT Książ
PZHK
13. Próba dziel­no­ści koni w rasie konik pol­ski RPN Zwierzyniec
LZHK Lublin
13. Próby dziel­no­ści koni­ków pol­skich Kalitnik (sta­cja tere­no­wa PTOP)
WZHK Białystok
13 – 15. „XXV Dni Huculskie”
III Mistrzostwa Polski Koni Rasy Huculskiej i Ogólnopolski Czempionat Hodowlany
Regietów
MZHK Kraków
14. Polowa Zaprzęgowa Próba kla­czy ślą­skich Surowa, gm. Żary
ZHKZL Zielona Góra
14. Premiowanie źre­biąt pod mat­ka­mi koni ras zim­no­krwi­stych Mogilno Małe
OZHK Łódź
15. Premiowanie źre­biąt rasy ślą­skiej pod mat­ka­mi Poświętne k/Płońska
WZHK Warszawa
Pokaz Ogierów Hodowlanych Wszystkich Ras
15. XXIII Kaszubska Jesień Rolnicza
Zawody w powo­że­niu o Memoriał im. Wojciecha Dąbrowskiego, Konkurs Młodego Hodowcy w Powożeniu
PODR Lubań k/Kościeżyny
PomZHK Malbork
15. Zawody zaprzę­go­we Gorajec
LZHK Lublin
15. Towarzyskie Zawody w Powożeniu FINAŁ – Puchar Prezesa ŚOZHK Kroczyce
ŚOZHK Katowice
15. Jarmark Koński Chmielnik
OZHK Kielce
17. Próba dziel­no­ści koni w rasie hucul­skiej – ścież­ka hucul­ska SK Białka
LZHK Lublin
19 – 22. MPMK w ujeż­dże­niu
MPMK w sko­kach przez prze­szko­dy
MPMK w WKKW
Strzegom
PZHK
21. Wystawa-Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych Józefin
WZHK Warszawa
23. Wystawa-Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych Bogusławice
OZHK Kielce
23 – 27. Premiowanie źre­biąt ras zim­no­krwi­stych pod mat­ka­mi SK „Nad Brdą” Konarzynki, SK Sadłuki, SK Sołtyski, TRW „Miłosna” Kwidzyn, SK Anmiros, SK Rybaki
PomZHK Malbork
24. 59 Wystawa-Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych Kozienice
WZHK Warszawa o/Radom
25. Wystawa-Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych
Kwalifikacja Ogierów Ras Zimnokrwistych
Wstępna i zasad­ni­cza polo­wa pró­ba zaprzę­go­wa
Wola Łagowska
OZHK Kielce
26. Polowa pró­ba wierz­cho­wa lub zaprzę­go­wa Koni Rasy Konik Polski Klikowa
MZHK Kraków
26. Wystawa-Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych /pkz + sztum. + sok./ SK Białka
LZHK Lublin
27. X Krajowy Czempionat Koni Rasy Wielkopolskiej
Zmiana ter­mi­nu z 01.09.
Baborówko
ZHKWlkp Gniezno
27. Wystawa-Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych /pkz/
Kwalifikacja kla­czy sztum­skich do pro­gra­mu ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych
SO Bogusławice
OZHK Łódź
28. Premiowanie źre­biąt ras szla­chet­nych pod mat­ka­mi Bolesławowo ZSR
PomZHK Malbork
28. IV Wystawa Koni Ras Szlachetnych Bolesławowo ZSR
PomZHK Malbork
28. Premiowanie źre­biąt wszyst­kich ras, dla któ­rych PZHK pro­wa­dzi księ­gi hodow­la­ne Sierosławice, gm. Zwierzyn
ZHKZL Zielona Góra
28. Czempionat koni rasy zim­no­krwi­stej Warłów
ŚOZHK Katowice
Październik
3. Kwalifikacja ogie­rów ardeń­skich KJ Aromer Józefin
PZHK
4. Kwalifikacja ogie­rów ardeń­skich SO Kętrzyn
PZHK, W‑MZHK Olsztyn
4. Wystawa-Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych
Kwalifikacja kla­czy do pro­gra­mów typ. sztum. i sok.
Klikowa
MZHK Kraków
4. Wystawa-Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych Kętrzyn
W‑MZHK Olsztyn
4 – 6. MPMK w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi SO Książ
PZHK
5. Wystawa-Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych
Kwalifikacja mło­dych kla­czy sokól­skich
Zabajka
OZHK Rzeszów
5. Kujawsko – Pomorski Przegląd źre­biąt Ras Szlachetnych – źre­bię­ta pod mat­ka­mi do usta­le­nia
KPZHK Bydgoszcz
6. Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi Jarużyn
ZHPKSP
7 – 8. Wystawa-Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych Szepietowo
WZHK Białystok
8. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej SKH Gładyszów
MZHK Kraków
8 – 9. 66 Wystawa-Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych /pkz + sztum./ TRW „Miłosna” Kwidzyn
PomZHK Malbork
10. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Klikowa
MZHK Kraków
10. Wystawa-Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych SK Nowe Jankowice oddz. Szarnoś
KPZHK Bydgoszcz
11. Wystawa-Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych Gorzów Wlkp.
ZHKZL Zielona Góra
12. Ogólnopolska Wystawa Klaczy Ras Zimnokrwistych Józefin
WZHK Warszawa
12. Czempionat użyt­ko­wy koni hodow­la­nych Sieraków
ZHKWlkp Gniezno
17. Uznawanie ogie­rów rasy hucul­skiej Klikowa
MZHK Kraków
18. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej Klikowa
MZHK Kraków
19. Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej, Ścieżka Huculska Antoniów
OZHK Łódź
22. XI Gala koni PKZ – kwa­li­fi­ka­cja kla­czy do pro­gra­mów zacho­waw­czych Wisznice
LZHK Lublin
23. XII Dzień konia zim­no­krwi­ste­go – Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści ogie­rów star­szych, Kwalifikacja kla­czy do pro­gra­mów zacho­waw­czych.
Wystawa-Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych
SK Białka
LZHK Lublin
25. Zasadnicza Próba Dzielności Ogierów Starszych Rasy PKZ SO Bogusławice
OZHK Łódź
29 – 31. Wierzchowa polo­wa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.)
Zmiana ter­mi­nu z 22 – 23.10.
Leszno
PZHK
Kwalifikacja 2,5‑letnich ogie­rów ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.) – do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu zaprzę­go­we­go i polo­wej pró­by dziel­no­ści
Listopad
7 – 9. Próba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.) po polo­wym tre­nin­gu zaprzę­go­wym
Zmiana ter­mi­nu z 11 – 12.10.
ZT Książ
PZHK
8. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.)
Zakład odwo­ła­ny
ZT Doruchów
PZHK
8 – 9. Próba dziel­no­ści ogie­rów rasy ślą­skiej po sta­cjo­nar­nym tre­nin­gu zaprzę­go­wym
Zmiana ter­mi­nu z 11 – 12.10.
ZT Książ
PZHK
28 – 1. CAVALIADA TOUR POZNAŃ Poznań
PZHK
Grudzień
  Kucyk pod cho­in­kę TRW „Miłosna” Kwidzyn
PomZHK Malbork, UM Kwidzyn

Terminy poda­nych imprez mogą ulec zmia­nie.

Kalendarz imprez – archiwum

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

Hodowca i Jeździec