Kalendarz imprez

 

Kalendarz imprez wystawienniczo‐hodowlanych 2019
organizowanych lub współorganizowanych przez PZHK oraz OZHK/WZHK

Styczeń
27. Zawody fur­ma­nów Węgierska Górka
ŚOZHK Katowice
31 – 1. CAVALIADA TOUR LUBLIN Lublin
PZHK,
LZHK Lublin
Luty
9. VII Pokaz Ogierów Hodowlanych Klikowa
MZHK Kraków
12. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (śl.)
na 60‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
ZT Książ
PZHK
23. Zimowa kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów zim­no­krwi­stych TRW „Miłosna” Kwidzyn
PomZHK Malbork
23. Pokaz ogie­rów hodow­la­nych Radzionków
ŚOZHK Katowice
28 – 3. CAVALIADA TOUR KRAKÓW TAURON Arena Kraków
PZHK,
MZHK Kraków
Marzec
3. VIII Czempionat Polski Północnej w sko­kach luzem oraz polo­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych TRW „Miłosna” Kwidzyn
PomZHK Malbork
4. Wiosenna Wystawa‐Sprzedaż Ogierów Rasy PKZ Skaryszew
WZHK Warszawa o/Radom
6. Polowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy szla­chet­nych SK Janów Podlaski
LZHK Lublin
7 – 10. CAVALIADA TOUR WARSZAWA Warszawa – COS Torwar
PZHK
9. Wystawa‐​Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych Józefin
WZHK Warszawa
9. Pokaz ogie­rów przed sezo­nem kopu­la­cyj­nym 2019 oraz Zimowa kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów ras zim­no­krwi­stych ZSR w Bolesławowie
PomZHK Malbork
9. Pokaz ogie­rów hodow­la­nych Turek
ZHKWlkp Gniezno
9 – 10. Zoopark – wysta­wa zwie­rząt Lublin – Targi
LZHK Lublin
11. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr., śl.)
na 60‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
ZT Klikowa
PZHK
11. VI Ogólnopolski Pokaz Koni Hodowlanych
Skaryszewski Jarmark Koński „WSTĘPY”
Skaryszew
WZHK Warszawa o/Radom
16. Pokaz Ogierów – Rozpoczęcie Sezonu Hodowlanego 2019 Grabowiec k/Torunia
KPZHK Bydgoszcz
23. Pokaz hodow­la­ny ogie­rów kry­ją­cych Wierzawice
OZHK Rzeszów
Kwiecień
7. Pokaz orki kon­nej – wio­sen­ne pra­ce polo­we Lublin – Skansen
LZHK Lublin
8. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.)
na 60‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Doruchów
PZHK
11. Uznawanie ogie­rów rasy hucul­skiej Klikowa
MZHK Kraków
12. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni ras hucul­skiej Klikowa
MZHK Kraków
12 – 13. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (śl.) ZT Książ
PZHK
13. Kujawsko – Pomorski Przegląd Użytkowy dla dwu– i trzy­let­nich koni ras szla­chet­nych oce­nia­nych w ruchu i sko­kach luzem, oraz pre­se­lek­cja mło­dych ogie­rów ras szla­chet­nych do usta­le­nia
KPZHK Bydgoszcz
15. Wiosenna aukcja ogie­rów zim­no­krwi­stych Suchowola
WZHK Białystok
25. Zasadnicza polo­wa pró­ba zaprzę­go­wa ogie­rów ras zim­no­krwi­stych Horodyszcze
LZHK Lublin
25. Preselekcja ogie­rów w typie wierz­cho­wym SK Udórz
ŚOZHK Katowice
26. Szkolenie hodow­la­ne – pra­ca z mło­dym koniem SK Fidelius
LZHK Lublin
27. Amatorskie Zawody w Powożeniu Nowa Wieś
DZHK Wrocław
28. Młodzieżowy Czempionat Regionalny koni ras szla­chet­nych SK Białka
LZHK Lublin
Maj
1. Izerska Parada Powozów Lubomierz
DZHK Wrocław
3. Towarzyskie zawo­dy w powo­że­niu – Puchar Prezesa ŚOZHK Kornice
ŚOZHK Katowice
4. „Bieg Zwiadowcy Konnego” Włoszczowa – Podzamcze
OZHK Kielce
5. Regionalne zawo­dy zaprzę­go­we Turka
LZHK Lublin
7. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (śl.)
na 60‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning zaprzę­go­wy
ZT Książ
PZHK
7. Przegląd hodow­la­ny koni rocz­nych i dwu­let­nich ras zim­no­krwi­stych Żalin
LZHK Lublin
8. Polowa zaprzę­go­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy koni ras szla­chet­nych Urzędów
LZHK Lublin
9. Kujawsko – Pomorskie Premiowanie Młodzieży Zimnokrwistej – rocz­ne i dwu­let­nie konie zim­no­krwi­ste SK Nowe Jankowice
KPZHK Bydgoszcz
9 – 10. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr., śl.) ZT Klikowa
PZHK
11. IV Mazowiecki Czempionat Młodzieży Hodowlanej Koni Wszystkich Ras Józefin
WZHK Warszawa
11. Ogólnopolskie Targi Końskie w Pajęcznie, I edy­cja Pajęczno
OZHK Łódź
12. Ogólnopolski Czempionat Kuców i Koni Małych
XIV Pokaz wszech­stron­ne­go użyt­ko­wa­nia koni róż­nych ras
Bychawa
LZHK Lublin
17 – 19. XXIX Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych Poznań
PZHK
ZHKWlkp Gniezno
DZHK Wrocław
19. Polowa zaprzę­go­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy koni ras szla­chet­nych Grabowiec
LZHK Lublin
19. Majówka Konna w Parku Pszczyńskim: Towarzyskie zawo­dy w powo­że­niu – Puchar Prezesa ŚOZHK Pszczyna – Park Książęcy
ŚOZHK Katowice
19. Pielgrzymka hodow­ców i miło­śni­ków koni Góra Św. Anny
ŚOZHK Katowice
23. Polowa wierz­cho­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych Pszczela Wola
LZHK Lublin
25. Młodzieżowy Czempionat koni rasy PKZ, PKZ w typie sokól­skim i sztum­skim SK Białka
LZHK Lublin
Arden Polski – kwa­li­fi­ka­cja do Czempionatu Ogólnopolskiego
25. Zasadnicza wierz­cho­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy rasy konik pol­ski Rudawica
ZHKZL Zielona Góra
25 – 26. „Majówka w Regietowie”
Próba dziel­no­ści + Kwalifikacje do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej
SKH Gładyszów
MZHK Kraków
26. Ramzes – koń stu­le­cia Wystawa koni i poka­zy Wojcieszków
LZHK Lublin
26. I Żelechowska Wystawa Koni Hodowlanych Żelechów
WZHK Warszawa
28. Przegląd hodow­la­ny koni ras zim­no­krwi­stych Wolica
LZHK Lublin
28 – 29. Kwalifikacja ogie­rów ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.) /I etap – kwal. wstępna/ do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu zaprzę­go­we­go w ZT Książ Leszno
PZHK
Kwalifikacja ogie­rów ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.) do polo­we­go tre­nin­gu wierz­cho­we­go
29. Próba dziel­no­ści kla­czy zim­no­krwi­stych Bystrzycka Kol.
LZHK Lublin
31. Szkolenie hodow­la­ne – pie­lę­gna­cja i korek­ta kopyt Lubelska Izba Rol.
LZHK Lublin
Czerwiec
Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych / Premiowanie źre­biąt pow. Wągrowiec
ZHKWlkp Gniezno
1. Pokaz koni Furioso‐Przedświt na Kresach – Czempionat Hodowlany Koni Małopolskich Kalników
OZHK Rzeszów
1 – 2. Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Sokólskich – Wystawa Specjalistyczna Szepietowo
WZHK Białystok
1 – 2. XXVIII Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych /pkz i ard.pol./ PODR Lubań k/Kościerzyny
PomZHK Malbork
2. XI Parada Konna – Czempionat Hodowlany Klaczy Małopolskich i Zimnokrwistych Żarówka
OZHK Rzeszów
2. X Świętokrzyski Młodzieżowy Czempionat Koni Ras Zimnokrwistych
Kwalifikacja kla­czy w typie sztum­skim i sokól­skim
Ożarów
OZHK Kielce
7. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.) ZT Doruchów
PZHK
8 – 9. „Szlakiem Konia Huculskiego”
XIX Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej
Klikowa
MZHK Kraków
8 – 9. Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Sielinko
ZHKWlkp Gniezno
8 – 9. „Konie i Powozy”, Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Rokosowo, pow. Gostyń
ZHKWlkp Gniezno
8 – 9. XXII Narodowy Młodzieżowy Czempionat koni Rasy Małopolskiej SK Białka
LZHK Lublin
9. Regionalny Pokaz Koni Jastrzębia
WZHK Warszawa o/Radom
9. III Agro Targi Wschód w Skołoszowie
Zawody zaprzę­go­we
Skołoszów
OZHK Rzeszów
9. Jarmark koń­ski – insce­ni­za­cja tar­gu koń­skie­go z lat 30 Lublin – Skansen
LZHK Lublin
9. Wystawa Koni Dąbrowa Białostocka
WZHK Białystok
9. Końska Zajawka Węgierska Górka
ŚOZHK Katowice
9. Czempionat kucy i koni małych Kolejka k/Dobrodzienia
ŚOZHK Katowice
10. Polowa zaprzę­go­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy koni ras szla­chet­nych Wąwolnica
LZHK Lublin
15 – 16. Ścieżka hucul­ska na „Śmidowej”
Próba dziel­no­ści i kwa­li­fi­ka­cja do MPKHc
Chorzów
OZHK Rzeszów
15 – 16. IV Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Sztumskich – Wystawa Specjalistyczna Stare Pole
PomZHK Malbork
15 – 16. „Lubuskie Święto Konia”
Polowa Wierzchowa Próba Klaczy, Premiowanie źre­biąt ras szla­chet­nych i ślą­skich, Regionalna Wystawa Koni
Zielona Góra – Stary Kisielin
ZHKZL Zielona Góra
15 – 16. Specjalistyczna wysta­wa zwie­rząt hodow­la­nych pod nazwą „XIII Mazowiecka Wystawa Klaczy Hodowlanych” Poświętne k/Płońska
WZHK Warszawa
16. Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Marszew
ZHKWlkp Gniezno
16. Dzień Konia na Podlasiu Niewodnica Kościelna
WZHK Białystok
16. XXIV Amatorskie Zawody w Powożeniu Poświętne k/Płońska
WZHK Warszawa
16. „Święto konia” – Ogólnopolska Wystawa Młodzieży Hodowlanej róż­nych ras
Zmiana ter­mi­nu z 12.05.
Siedlec Trzebnicki
DZHK Wrocław
22 – 23. „Święto Konia Małopolskiego”
XIII Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Rasy Małopolskiej
Klikowa
MZHK Kraków
22 – 23. Wystawa Zwierząt Hodowlanych Książ
DZHK Wrocław
22 – 23. Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Bratoszewice
OZHK Łódź
Kwalifikacja kla­czy sztum­skich do pro­gra­mu ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych
28. Przedkwalifikacyjna oce­na ogie­rów 2‐, 3‐ i 4‐letnich rasy ślą­skiej z okrę­gu Śląsko‐Opolskiego Poręba k/Góry Św. Anny
ŚOZHK Katowice
29. Czempionat kla­czy rocz­nych i dwu­let­nich oraz ogier­ków rocz­nych rasy ślą­skiej Poręba k/Góry Św. Anny
ŚOZHK Katowice
29 – 30. XXI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Czempionat Hodowlany Klaczy Rasy Huculskiej Boguchwała
OZHK Rzeszów
29 – 30. XXVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym Szepietowo
WZHK Białystok
29 – 30. Próba dziel­no­ści + Kwalifikacje do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej Filice
W‐MZHK Olsztyn
30. Premiowanie / Wystawa Koni Hodowlanych
ZHKWlkp Gniezno
30. Wystawa koni róż­nych ras – Pokazy róż­ne­go użyt­ko­wa­nia koni Nowodwór
LZHK Lublin
30. Towarzyskie Zawody w Powożeniu – Puchar Prezesa ŚOZHK Poręba k/Góry Św. Anny
ŚOZHK Katowice
Lipiec
Premiowanie źre­biąt Miejska Górka
ZHKWlkp Gniezno
5 – 6. Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (śl.) ZT Książ
PZHK
6. Mistrzostwa Podkarpacia w Powożeniu Racławówka
OZHK Rzeszów
6. Premiowanie źre­biąt Turek (OSiR)
ZHKWlkp Gniezno
6. Regionalna Wystawa Koni
Zmiana daty impre­zy z 29.06.
Skaryszew
WZHK Warszawa o/Radom
6 – 7. „Z hucu­łem do Krakowa”
Kwalifikacje do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej
Rzeszotary
MZHK Kraków
6 – 7. XXXIII Wystawa zwie­rząt hodow­la­nych Sitno
LZHK Lublin
7. III Wojewódzka Wystawa Koni Rasy Śląskiej Tryńcza
OZHK Rzeszów
7. Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Turek
ZHKWlkp Gniezno
7. Parada bry­czek w Łasku. Święto „Róży” Łask
OZHK Łódź
14. Wystawa Koni Sztabin
WZHK Białystok
13 – 14. VIII Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych Ludźmierz
MZHK Kraków
13 – 14. XIV Wojewódzka Wystawa Koni Zimnokrwistych Oleszyce
OZHK Rzeszów
13 – 14. XX Świętokrzyski Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich Błonia Opatowieckie
OZHK Kielce
14. XV Krajowy Czempionat Młodzieży Koni Rasy Śląskiej Książ
DZHK Wrocław
14. Premiowanie Źrebiąt Sieraków
ZHKWlkp Gniezno
14. Wystawa Koni Piątnica
WZHK Białystok
20 – 21. Ogólnopolski Czempionat Ogierów Ras Zimnokrwistych
XVII Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty
Kętrzyn
W‐MZHK Olsztyn
Specjalistyczna Wystawa, VI Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Arden Polski
21. Towarzyskie Zawody w Powożeniu – Puchar Prezesa ŚOZHK Gogołowa
ŚOZHK Katowice
28. XI Galicyjski kon­kurs zręcz­no­ści powo­że­nia zaprzę­ga­mi kon­ny­mi Ujanowice
MZHK Kraków
28. Wystawa Koni Hodowlanych Drohiczyn
WZHK Białystok
28. Regionalne zawo­dy w sko­kach przez prze­szko­dy Pszczyna – Park Książęcy
ŚOZHK Katowice
Sierpień
2. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej Klikowa
MZHK Kraków
4. Koń jaki jest… – Czempionat Hodowlany Klaczy Rasy Śląskiej Kolbuszowa
OZHK Rzeszów
4. VII Wojewódzka Wystawa Koni Augustów
WZHK Białystok
10. Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Konik Polski Stankowice
DZHK Wrocław
10 – 11. IX Galicyjskie Lato z Koniem
Zawody zaprzę­go­we i Kwalifikacje do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej
Kołaczyce
OZHK Rzeszów
13 – 14. Kwalifikacja ogie­rów rasy ślą­skiej oraz ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.) /II etap/ do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu zaprzę­go­we­go ZT Książ
PZHK
14. Próby dziel­no­ści koni­ków pol­skich SK Kobylniki
ZHKWlkp Gniezno
15. Premiowanie źre­biąt pod mat­ka­mi koni ras szla­chet­nych Wiączyń Dolny
OZHK Łódź
16 – 17. Święto Konika Polskiego,
WKKP – alter­na­tyw­na pró­ba dziel­no­ści
Majdan
W‐MZHK Olsztyn
17. Wielkopolski Czempionat Koni Huculskich / Ścieżka Huculska Racot
ZHKWlkp Gniezno
18. Premiowanie Źrebiąt Pod Matkami Jelenia Góra
DZHK Wrocław
19 – 22. MPMK w spor­to­wych raj­dach kon­nych Zamek Kliczków
PZHK
23 – 25. XIX Pożegnanie Wakacji
Zawody zaprzę­go­we i Kwalifikacje do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej
Rudawka Rymanowska
OZHK Rzeszów
24 – 25. 190‐lecie SO Sieraków,
„XX Tarpaniada” Krajowa Wystawa Koników Polskich
Sieraków
ZHKWlkp Gniezno
SO Sieraków
26 – 30. Preselekcja mło­dych ogie­rów ras zim­no­krwi­stych woj. lubel­skie
LZHK Lublin
31 – 1. „Klikowska Parada Konna”
XI Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Śląskiej
VIII Woj. Czempionat Hodowlany Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty
Klikowa
MZHK Kraków
31 – 1. Mistrzostwa Polski Amatorów w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi Nowa Wieś
DZHK Wrocław
Wrzesień
  V Mistrzostwa Szwajcarii Kaszubskiej w sko­kach przez prze­szko­dy i zryw­ce spor­to­wej drew­na SK Kolano Wieżyca
PomZHK Malbork
1. Czempionat źre­biąt rasy ślą­skiej pod mat­ka­mi oraz Polowa pró­ba zaprzę­go­wa kla­czy ślą­skich Sadów
ŚOZHK Katowice
3. Próba dziel­no­ści kla­czy ras zim­no­krwi­stych Baran
LZHK Lublin
5 – 7. 70‐lecie hodow­li sta­jen­nej w Popielnie „Weekend z Konikiem Polskim” Popielno
W‐MZHK Olsztyn
7. Ścieżka hucul­ska na „Śmidowej” – pró­ba dziel­no­ści Chorzów
OZHK Rzeszów
7. Premiowanie źre­biąt Baborówko
ZHKWlkp Gniezno
7. Wystawa Hodowlana Młodzieży rasy ślą­skiej i konik pol­ski Lubomierz
DZHK Wrocław
7. Ogólnopolskie Targi Końskie w Pajęcznie, II edy­cja Pajęczno
OZHK Łódź
7. Premiowanie źre­biąt pod mat­ka­mi koni ras zim­no­krwi­stych Rosocha
OZHK Łódź
8. Powiatowy Pokaz Koni Sztumskich Sztum
PomZHK Malbork
8. Amatorskie Zawody w Zaprzęgach Klukowo
WZHK Białystok
8. Czempionat źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich oraz źre­biąt pod mat­ka­mi w typie szla­chet­nym SK Udórz
ŚOZHK Katowice
8. Specjalistyczna wysta­wa zwie­rząt hodow­la­nych pod nazwą „Wystawa Klaczy Hodowlanych oraz Ogierów Hodowlanych”
Zmiana ter­mi­nu z 01.09.
MODR Siedlce
WZHK Warszawa
9. Nabór kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.)
na 60‐dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Doruchów
PZHK
15. Premiowanie źre­biąt rasy ślą­skiej pod mat­ka­mi Poświętne k/Płońska
WZHK Warszawa
Pokaz Ogierów Hodowlanych Wszystkich Ras
13. Próba dziel­no­ści koni w rasie konik pol­ski RPN Zwierzyniec
LZHK Lublin
13. Próby dziel­no­ści koni­ków pol­skich Kalitnik (sta­cja tere­no­wa PTOP)
WZHK Białystok
13 – 15. „XXV Dni Huculskie”
III Mistrzostwa Polski Koni Rasy Huculskiej i Ogólnopolski Czempionat Hodowlany
Regietów
MZHK Kraków
14. Polowa Zaprzęgowa Próba kla­czy ślą­skich Surowa, gm. Żary
ZHKZL Zielona Góra
14. X Krajowy Czempionat Koni Rasy Wielkopolskiej Baborówko
ZHKWlkp Gniezno
14. Premiowanie źre­biąt pod mat­ka­mi koni ras zim­no­krwi­stych Mogilno Małe
OZHK Łódź
15. XXIII Kaszubska Jesień Rolnicza
Zawody w powo­że­niu o Memoriał im. Wojciecha Dąbrowskiego, Konkurs Młodego Hodowcy w Powożeniu
PODR Lubań k/Kościeżyny
PomZHK Malbork
15. Zawody zaprzę­go­we Gorajec
LZHK Lublin
15. Towarzyskie Zawody w Powożeniu FINAŁ – Puchar Prezesa ŚOZHK Kroczyce
ŚOZHK Katowice
15. Jarmark Koński Chmielnik
OZHK Kielce
17. Próba dziel­no­ści koni w rasie hucul­skiej – ścież­ka hucul­ska SK Białka
LZHK Lublin
19 – 22. MPMK w ujeż­dże­niu
MPMK w sko­kach przez prze­szko­dy
MPMK w WKKW
Strzegom
PZHK
21. Wystawa‐Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych Józefin
WZHK Warszawa
23. Wystawa‐Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych Bogusławice
OZHK Kielce
23 – 27. Premiowanie źre­biąt ras zim­no­krwi­stych pod mat­ka­mi SK „Nad Brdą” Konarzynki, SK Sadłuki, SK Sołtyski, TRW „Miłosna” Kwidzyn, SK Anmiros, SK Rybaki
PomZHK Malbork
24. 59 Wystawa‐Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych Kozienice
WZHK Warszawa o/Radom
25. Wystawa‐Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych
Kwalifikacja Ogierów Ras Zimnokrwistych
Wstępna i zasad­ni­cza polo­wa pró­ba zaprzę­go­wa
Wola Łagowska
OZHK Kielce
26. Polowa pró­ba wierz­cho­wa lub zaprzę­go­wa Koni Rasy Konik Polski Klikowa
MZHK Kraków
26. Wystawa‐Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych /pkz + sztum. + sok./ SK Białka
LZHK Lublin
27. Wystawa‐Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych /pkz/
Kwalifikacja kla­czy sztum­skich do pro­gra­mu ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych
SO Bogusławice
OZHK Łódź
28. Premiowanie źre­biąt ras szla­chet­nych pod mat­ka­mi Bolesławowo ZSR
PomZHK Malbork
28. IV Wystawa Koni Ras Szlachetnych Bolesławowo ZSR
PomZHK Malbork
28. Premiowanie źre­biąt wszyst­kich ras, dla któ­rych PZHK pro­wa­dzi księ­gi hodow­la­ne Sierosławice, gm. Zwierzyn
ZHKZL Zielona Góra
28. Czempionat koni rasy zim­no­krwi­stej Warłów
ŚOZHK Katowice
Październik
4. Wystawa‐Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych
Kwalifikacja kla­czy do pro­gra­mów typ. sztum. i sok.
Klikowa
MZHK Kraków
4 – 6. MPMK w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi SO Książ
PZHK
5. Wystawa‐Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych
Kwalifikacja mło­dych kla­czy sokól­skich
Zabajka
OZHK Rzeszów
5. Kujawsko – Pomorski Przegląd źre­biąt Ras Szlachetnych – źre­bię­ta pod mat­ka­mi do usta­le­nia
KPZHK Bydgoszcz
5 lub 6. Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi Jarużyn
ZHPKSP
7 – 8. Wystawa‐Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych Szepietowo
WZHK Białystok
8. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej SKH Gładyszów
MZHK Kraków
8 – 9. 66 Wystawa‐Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych /pkz + sztum./ TRW „Miłosna” Kwidzyn
PomZHK Malbork
10. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty Klikowa
MZHK Kraków
11. Wystawa‐Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych SK Nowe Jankowice oddz. Szarnoś
KPZHK Bydgoszcz
11 – 12. Próba dziel­no­ści ogie­rów rasy ślą­skiej oraz ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.) po sta­cjo­nar­nym tre­nin­gu zaprzę­go­wym ZT Książ
PZHK
12. Ogólnopolska Wystawa Klaczy Ras Zimnokrwistych Józefin
WZHK Warszawa
12. Czempionat użyt­ko­wy koni hodow­la­nych Sieraków
ZHKWlkp Gniezno
17. Uznawanie ogie­rów rasy hucul­skiej Klikowa
MZHK Kraków
18. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej Klikowa
MZHK Kraków
19. Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej, Ścieżka Huculska Antoniów
OZHK Łódź
22. XI Gala koni PKZ – kwa­li­fi­ka­cja kla­czy do pro­gra­mów zacho­waw­czych Wisznice
LZHK Lublin
23. XII Dzień konia zim­no­krwi­ste­go – Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści ogie­rów star­szych, Kwalifikacja kla­czy do pro­gra­mów zacho­waw­czych.
Wystawa‐Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych
SK Białka
LZHK Lublin
25. Zasadnicza Próba Dzielności Ogierów Starszych Rasy PKZ SO Bogusławice
OZHK Łódź
Listopad
8. Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp, zagr.) ZT Doruchów
PZHK
28 – 1. CAVALIADA TOUR POZNAŃ Poznań
PZHK
Grudzień
  Kucyk pod cho­in­kę TRW „Miłosna” Kwidzyn
PomZHK Malbork
UM Kwidzyn

Terminy poda­nych imprez mogą ulec zmia­nie.

Kalendarz imprez – archiwum

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

Hodowca i Jeździec