Rejestr ogierów

Rejestr ogierów 2024

Ogiery, które są dopuszczone do rozrodu, ale nie kryją na punkcie rozpłodowym nie mają udostępnionych danych adresowych.
Wszelkie zmiany, dotyczące miejsc stacjonowania (lub innych danych) ogierów zawartych w niniejszym wykazie powinny być zgłaszane do odpowiedniego OZHK/WZHK.

W przypadku gdy plik z rejestrem był pobierany wcześniej niż data ostatniej aktualizacji, zaleca się przed ponownym jego pobraniem wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki. Data aktualizacji w pliku ( czerwona komórka A1 ) powinna być taka sama jak na liście powyżej.


Ogiery wycofane z rozrodu:

Scroll to Top