Lista ogierów wycofanych z rozrodu z dniem 1 stycznia 2012

Przedstawiamy listę ogierów wpisanych do ksiąg stadnych ras: wielkopolskiej, małopolskiej i polski koń szlachetnych półkrwi, które z dniem 1 stycznia 2012 r. zostały wycofane z rozrodu. Konie te, zgodnie z zasadami kategoryzacji ogierów zawartej w „Programach hodowli”, w wymaganym okresie nie zgromadziły wystarczającej liczby punktów hodowlanych za potomstwo:

JURYSTAm470 G Lb
HARBUZm478 G Lb
AUTORYTETm483 G Lb
DIMAXm79 G Kt
HETMANm42 G Wł
BAWETm1 G Sz
AZJAm52 G Wr
ARAGORNm469 G Lb
LAMPARTm64 G Łd
WOŁYŃwlkp/poch.trk.92 G Ol
DIAMENTwlkp/poch.trk.117 G Ol
CELEBESwlkp100 G Gd
CORDIANwlkp1319 G Pz
HAVBEKtrk.114 G Ol
ORANwlkp/poch.trk.70 G Łd
HILARIStrk.24 G Lb
BIS BALISCOwlkp116 G Wr
DIEGOwlkp21 G Ol
LORD ODER Iwlkp/poch.trk.28 G Kt
BALDINI IIhol.
NEW WORLDhol.73 G I Gd
PILETsp127 G Sz
GIPSY KINGsp125 G Sz
RAMSTEINold.138 G Kr
DON ROBIN Fsp427 G Pz
RADEBERGERwestf.
WENCCOsp144 G Kt
PLUSPUNKTwestf.18 G Bł sp
DRAGON -Bsp414 G Pz
AROLAND PGsp130 G Wr
SET-Asp4 G Bł
CHAOSsp53 G Łd
HAROLDsp15 G El
AKROPOL – Bsp439 G Pz
KOMANDORsp145 G Kt
TORESsp51 G Łd
NEW NOBELhol.119 G Sz
LOVE PARADEhol.409 G Pz
BEL-AMIsp470 G By
ELSINOREsp185 G Wł
FURIOSOSsp72 G I Gd
GLADIOLUS Msp59 G Łd
KULTsp424 G Pz
LAGAROhol.
PERFEKTsp429 G Pz
PITAGORASsp14 GII Mz
REMOsp49 G Ol
SEIMONTsp502 G By
VALERY Ksp426 G Pz
VIGORKWPN60 G Łd
WIWALDIsp433 G Pz

Lista ogierów zakwalifikowanych do rezerwy hodowlanej

Ogiery, które w wymaganym okresie nie zgromadziły wystarczającej liczby punktów hodowlanych za potomstwo, jednak decyzją Komisji Ksiąg Stadnych zostały dopuszczone do rozrodu jako „rezerwa hodowlana”. Komisje kierowały się względami hodowlanymi, a w szczególności cennym rodowodem, wysokim wynikiem próby dzielności w ZT oraz faktem użytkowania w sporcie jeździeckim (Mistrzostwa Polski Młodych Koni). Ogiery przesunięte do rezerwy hodowlanej mogą być użytkowane w rozrodzie przez kolejne 4 lata (do końca 2015 r.), po czym będą podlegały kategoryzacji z dniem 1 stycznia 2016 r. Aby otrzymać kategorię B, muszą w tym okresie zgromadzić 50 punktów hodowlanych:

HARAPm47 G Wr
HERONm466 G Lb
HOROSKOPm473 G Lb
WIWATm81 G Kt
EUROPm272 G Rz
BRE GUNm82 G Kt
FODELm4 G Ol
SZKRABm58 G Wr
FILANTROPm66 G Łd
NORTm460 G Lb
JOWISZwlkp/poch.trk.118 G Ol
LINUTEMAN BHwlkp/poch.trk.70 G Wr
ETERNALsp436 G Pz
HETMANsp70 G I Gd
IDOLhol.401 G Pz
CORVUSZZ71 G I Gd
SALUTsp141 G Kt
CASTILLOhol.47 G Ol
LORIOhol.120 G Sz
CARPEDIEMhol.136 G Wr
NEOsp112 G Wr
BASKIRsp130 G Sz
LEVANTINOLold.443 G Pz
GAYALLsp428 G Pz
THORGALsp126 G Sz
VELVETROSEKWPN431 G Pz
ALMETTO Psp129 G Sz
RASPUTINsp48 G Łd
ARONsp148 G Kt
DON LAVAUZELLEhan.128 G Wr
LACOSTE DE LA COURs.f.400 G Pz
UILSKUIKENKWPN135 G Sz
ROVETTOold.132 G Sz
VARIANTKWPN444 G Pz
ABERDEEN Msp147 G Kt
BURŁAJsp134 G Wr
BY THE WAYsp445 G By
DON GRANDI Psp421 G Pz
DURANGOsp46 G Łd
GLEJTsp56 G Łd
HARY BLUEsp122 G Wr
LEARsp440 G Pz
M.CARANOhol.78 G I Gd
PARCOold.55 G Ol
PUMARsp472 G By
SERGIOLold.442 G Pz
VALENTIJNKWPN54 G Ol
Scroll to Top