Hodowla

Programy hodowli

 

Programy hodowli

ikona Rasa wlkp
Konie rasy wiel­ko­pol­skiej
wer­sja obo­wią­zu­ją­ca od 03.08.2019 r.
ikona Rasa młp
Konie rasy mało­pol­skiejwer­sja obo­wią­zu­ją­ca od 03.08.2019 r.
ikona Rasa sp
Konie rasy pol­ski koń
szla­chet­ny pół­krwi
wer­sja obo­wią­zu­ją­ca od 03.08.2019 r.
ikona Rasa śl
Konie rasy ślą­skiejwer­sja obo­wią­zu­ją­ca od 01.04.2019 r.
ikona Rasa pkz
Konie ras zim­no­krwi­stychwer­sja obo­wią­zu­ją­ca od 01.04.2019 r.
ikona rasa arden
Konie rasy arden pol­skiwer­sja obo­wią­zu­ją­ca od 01.04.2019 r.
ikona Rasa hc
Konie rasy hucul­skiejwer­sja obo­wią­zu­ją­ca od 01.04.2019 r.
Przydomki hodow­li hucul­skich
ikona Rasa kn
Konie rasy konik pol­skiwer­sja obo­wią­zu­ją­ca od 01.04.2019 r.
ikona Rasa kuc - księga
Konie rasy kucwer­sja obo­wią­zu­ją­ca od 01.04.2019 r.
ikona rasa kuce
Kuce i konie małe – rejestrwer­sja obo­wią­zu­ją­ca od 01.03.2014 r.

Informacje

Sprawozdania z działalności Komisji Ksiąg Stadnych

Archiwalne programy

Konie rasy wiel­ko­pol­skiej
ikona Rasa młp
Konie rasy mało­pol­skiej
Konie rasy pol­ski koń
szla­chet­ny pół­krwi
ikona Rasa śl
Konie rasy ślą­skiej
ikona Rasa pkz
Konie ras zim­no­krwi­stych
ikona rasa arden
Konie rasy arden pol­ski
ikona Rasa hc
Konie rasy hucul­skiej
ikona Rasa kn
Konie rasy konik pol­ski
ikona Rasa kuc - księga
Polska Księga Stadna Kuców
ikona rasa kuce
Kuce i konie małe – rejestr
Hodowca i Jeździec