Hodowla

Programy hodowli

 

Programy hodowli

ikona Rasa wlkp Konie rasy wiel­ko­pol­skiej
wer­sja obo­wią­zu­ją­ca od 03.08.2019 r.
ikona Rasa młp Konie rasy mało­pol­skiej wer­sja obo­wią­zu­ją­ca od 03.08.2019 r.
ikona Rasa sp Konie rasy pol­ski koń
szla­chet­ny pół­krwi
wer­sja obo­wią­zu­ją­ca od 03.08.2019 r.
ikona Rasa śl Konie rasy ślą­skiej wer­sja obo­wią­zu­ją­ca od 01.04.2019 r.
ikona Rasa pkz Konie ras zim­no­krwi­stych wer­sja obo­wią­zu­ją­ca od 01.04.2019 r.
ikona rasa arden Konie rasy arden pol­ski wer­sja obo­wią­zu­ją­ca od 01.04.2019 r.
ikona Rasa hc Konie rasy hucul­skiej wer­sja obo­wią­zu­ją­ca od 01.04.2019 r.
Przydomki hodow­li hucul­skich
ikona Rasa kn Konie rasy konik pol­ski wer­sja obo­wią­zu­ją­ca od 01.04.2019 r.
ikona Rasa kuc - księga Konie rasy kuc wer­sja obo­wią­zu­ją­ca od 01.04.2019 r.
ikona rasa kuce Kuce i konie małe – rejestr wer­sja obo­wią­zu­ją­ca od 01.03.2014 r.

Informacje


Sprawozdania z działalności Komisji Ksiąg Stadnych


Archiwalne programy

Konie rasy wiel­ko­pol­skiej
ikona Rasa młp Konie rasy mało­pol­skiej
Konie rasy pol­ski koń
szla­chet­ny pół­krwi
ikona Rasa śl Konie rasy ślą­skiej
ikona Rasa pkz Konie ras zim­no­krwi­stych
ikona rasa arden Konie rasy arden pol­ski
ikona Rasa hc Konie rasy hucul­skiej
ikona Rasa kn Konie rasy konik pol­ski
ikona Rasa kuc - księga Polska Księga Stadna Kuców
ikona rasa kuce Kuce i konie małe – rejestr
Hodowca i Jeździec