Informacje o programach ochrony koni ras rodzimych

Na stronie internetowej Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie dostępne są znowelizowane programy ochrony koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej, śląskiej, konik polski, huculskiej oraz koni w typie sokólskim i sztumskim.

Scroll to Top