Informacja prawna dotycząca korzystania ze strony internetowej PZHK

Rozpoczęcie korzystania z serwisu internetowego Polskiego Związku Hodowców Koni jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na niniejszej stronie internetowej warunki. Jeśli nie akceptują Państwo poniższych warunków nie są Państwo uprawnieni do korzystania z serwisu internetowego PZHK. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z warunkami użytkowania serwisu internetowego PZHK.

Informacje zamieszczane w serwisie internetowym dotyczą Polskiego Związku Hodowców Koni, nazywanymi dalej w tekście PZHK.

 1. Prawo autorskie.
  Treść stron internetowych PZHK chroniona jest prawem autorskim. Zawartość serwisu internetowego PZHK nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana w żadnym innym celu. PZHK wyraża zgodę, aby przeglądali Państwo strony internetowe PZHK na swoich komputerach lub drukowali fragmenty tych stron wyłącznie dla użytku osobistego, a nie w celu redystrybucji, chyba że PZHK wyrazi na to pisemną zgodę. Poszczególne dokumenty na naszych stronach internetowych mogą podlegać dodatkowym warunkom określonym w tych dokumentach. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie PZHK są zabronione. Nazwy produktów PZHK są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie użyte w niniejszym serwisie inne znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Dostępu Państwa do serwisu internetowego PZHK nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w serwisie internetowym PZHK bez uprzedniej pisemnej zgody PZHK lub innego właściciela takich znaków.
 2. Zasady korzystania z serwisu.
  Treści zawarte w serwisie internetowym PZHK mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy, nie mogą być uznawane za jakiekolwiek rekomendacje, nie można ich również traktować jako jakiejkolwiek formy doradztwa. Informacje zamieszczone w serwisie internetowym PZHK nie stanowią oferty świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów przez PZHK. Informacje zamieszczone w serwisie internetowym PZHK mogą być zmienione bez uprzedzenia w każdym czasie. Bez uprzedzenia mogą być zmienione zasady korzystania z serwisu. Przesyłając materiał do jednego z naszych serwerów, np. pocztą elektroniczną lub poprzez strony internetowe PZHK, potwierdzają Państwo, że: materiał nie będzie zawierał żadnych treści niezgodnych z prawem lub z innych względów nie nadających się do publikacji; dołożą Państwo starań, aby przed przesłaniem materiałów zeskanować i usunąć wszelkie wirusy lub inne cechy mogące pogorszyć jakość lub uszkodzić taki materiał; są Państwo właścicielem materiału lub mają nieograniczone prawo przekazania nam takiego materiału, a PZHK może opublikować materiał bezpłatnie i/lub może włączyć taki materiał lub koncepcje w nim zawarte do swoich produktów bez zobowiązań i odpowiedzialności; nie podejmą Państwo przeciwko nam żadnych działań w związku z przekazanym materiałem i zwolnią nas Państwo z odpowiedzialności, jeśli osoba trzecia podejmie przeciwko nam działania w związku z przekazanym przez Państwa materiałem. PZHK nie dokonuje i nie może dokonać weryfikacji treści zamieszczonych przez użytkowników witryny i nie ponosi odpowiedzialności za taką treść. W każdym czasie PZHK, według własnego uznania, może usunąć wszelkie treści przekazane przez użytkowników.
 3. Wyłączenie odpowiedzialności.
  Informacje i opinie zawarte w serwisie internetowym PZHK zostały zebrane lub opracowane przez PZHK w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne, jednakże w żadnym wypadku żaden z podmiotów wchodzących w skład PZHK, członkowie Zarządów, pracownicy oraz doradcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za rzetelność, kompletność ani aktualność zamieszczonych informacji i opinii w serwisie internetowym PZHK ani na innych stronach internetowych, do których można uzyskać dostęp poprzez niniejszy serwis. Informacje, dokumenty, produkty i usługi zawarte lub opisane w tym serwisie mogą być przedstawione lub udostępnione w formie skróconej, niepełnej lub być przedawnione. PZHK nie gwarantuje, że jej strony internetowe dostępne będą w trybie ciągłym i że pozbawione będą błędów. PZHK nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane przez Ciebie lub osoby trzecie w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z tego serwisu i ich dalszą eksploatacją, nawet gdy o możliwości wystąpienia szkody został zawiadomiony. W szczególności PZHK nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanych przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej. PZHK nie zweryfikowała treści stron internetowych, z którymi połączona jest niniejszy serwis i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną nie będącą własnością PZHK nie oznacza, że PZHK rekomenduje taką stronę lub produkty czy też usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią. W żadnym wypadku żaden z podmiotów wchodzących w skład PZHK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody bezpośrednio lub pośrednio wynikające z wykorzystania materiałów zamieszczonych w serwisie internetowym PZHK ani za treść korespondencji użytkowników serwisu internetowego PZHK.
 4. Prawo właściwe.
  Niniejszy serwis internetowy jest prowadzony przez podmioty polskie, korzystanie z serwisu internetowego PZHK podlega prawu polskiemu. Jakiekolwiek działania prawne odnoszące się do dostępu, użycia lub pobierania materiałów z tego serwisu i ich dalszej eksploatacji muszą być rozstrzygane przez organ właściwy siedzibie Polskiego Związku Hodowców Koni. Wszelkie sprawy związane z Twoim dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z tego serwisu i ich dalszą eksploatacją są regulowane i odnoszą się do odpowiednich przepisów prawnych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zabrania się dostępu, użycia lub pobierania materiałów z tego serwisu i ich dalszej eksploatacji w sposób niezgodny z przepisami prawnymi obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby naruszające wyżej opisane reguły będą ścigane sądownie w maksymalnym zakresie dopuszczanym przez prawo.
 5. Ochrona prywatności.
  Osoby korzystające z serwisu internetowego PZHK pozostają anonimowe tak długo, aż sami nie zadecydują inaczej.

Wszystkie Prawa Zastrzeżone

Scroll to Top