Kontakt

W sprawach wystawienia paszportu koniowatego lub dokonania zmiany właściciela
prosimy kontaktować się z Okręgowymi / Wojewódzkimi Związkami Hodowców Koni.


Biuro PZHK jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 − 16:00

ul. Koszykowa 60/62 m. 16
00-673 Warszawa

Sekretariat
Tel. 22 628-98-38, 22 628-03-61, 22 629-95-31
Fax: 22 628-68-79

KRS: 0000162222, NIP: 525-10-52-043

Numer konta bankowego PZHK
68 1240 6175 1111 0000 4571 0410

Numer konta bankowego PZHK dla przelewów zagranicznych
IBAN: PL68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
KOD SWIFT: PKOPPLPW

PZHK nie udziela informacji handlowych, takich jak np. dane o właścicielach czy o miejscach przebywania koni.


Kontakt z pracownikami biura PZHK

Dyrektor

Paulina Peckiel

mail_peckiel

Sekretariat

Aneta Paszyńska

mail_sekretariat

Dział księgowości

Hanna Wojtkowska-Lipka

mail_finanse

504-104-136

Dział hodowlany

p.o. Kierownika: Ewa Metera-Zarzycka

mail_zarzycka

797-328-361

Anna Cuber

mail_cuber

503-123-654

Marzena Woźbińska

mail_wozbinska

797-288-483

Justyna Zięba

mail_zieba

505-832-560

Dział Ksiąg Stadnych
i Identyfikacji

Kierownik: Lidia Chomentowska

mail_chomentowska

500-784-246

Patrycja Wojciechowska

mail_wojciechowska

797-288-524

Agnieszka Pielak

mail_pielak

501-583-468

Dominika Kwiatkowska

mail_kwiatkowska

506-054-082

Dział IT

Kierownik: Jarosław Karwowski

mail_karwowski

519-337-173

Barbara Lewandowska-Wawer

mail_wawer

797-328-396

Katarzyna Izak

mail_izak

797-328-346

Piotr Błażewicz

mail_blazewicz

508-566-659


Mapa dojazdu

Scroll to Top