Polski Związek Hodowców Koni

Polski Związek Hodowców Koni jest krajową federacją Wojewódzkich / Okręgowych Związków Hodowców Koni oraz Związków i Sekcji Rasowych i Użytkowych o zasięgu krajowym.
Celem PZHK jest m.in.: reprezentowanie interesów i ochrona praw hodowców koni, nadzór i kontrola nad sprawami organizacyjnymi i merytorycznymi Związków i Sekcji oraz doskonalenie hodowli i chowu koni, prowadzenie ksiąg stadnych i rejestrów, wpisywanie koni do tych ksiąg i rejestrów, prowadzenie oceny wartości hodowlanej i użytkowej, rejestracja i selekcja źrebiąt.

PZHK prowadzi księgi stadne dla koni:

  • rasy wielkopolskiej,
  • rasy małopolskiej,
  • rasy polski koń sportowy,
  • rasy śląskiej,
  • ras zimnokrwistych,
  • rasy arden polski,
  • rasy huculskiej,
  • rasy konik polski,
  • rasy kuc
  • oraz rejestr kuców i koni małych.

Historia PZHK

PZHK jest organizacją, której początki sięgają końca XIX wieku, a ściśle roku 1895, kiedy to w zaborze pruskim dano podwaliny zorganizowanej hodowli koni poprzez powołanie Poznańskiego Towarzystwa Zapisywania Klaczy w Księgi Rodowodowe. Okres dwudziestolecia międzywojennego zaowocował rozwojem hodowli i powstaniem związków hodowców koni we wszystkich, scalonych w jeden organizm państwowy, ziemiach Polski. Obecnie PZHK zrzesza około 15 tys. hodowców wszystkich ras koni, dla których są prowadzone w Polsce księgi stadne.

Z prac Zarządu i Prezydium PZHK

Scroll to Top