Wnioski przyjęte do realizacji przez delegatów XXVII Walnego Zjazdu PZHK

21.05.2012 r., Warszawa

 1. Powołanie przez Zarząd PZHK zespołu, który podejmie prace nad nowelizacją statutu PZHK.
 2. Podjęcie rozmów z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie liberalizacji przepisów dotyczących sztucznej inseminacji. Opracowanie i wprowadzenie w życie programu powszechnej inseminacji klaczy, sieci punktów inseminacyjnych, dystrybucji nasienia, szkoleń inseminatorów, kursów dla pracowników Związku i hodowców.
 3. Rozpoczęcie prac nad uzupełnieniem bazy PZHK o wyniki sportowe koni z ostatnich 20 lat i prowadzenie jej na bieżąco.
 4. Wystosowanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosku o ocenę aktualnej sytuacji w państwowej hodowli koni (pod nadzorem ANR), w związku z prywatyzacją (likwidacją) kolejnych Stadnin i Stad Ogierów.
 5. Podjęcie inicjatywy zbierania podpisów przez wszystkich członków Związku – hodowców pod wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazania Stada Ogierów Łąck Polskiemu Związkowi Hodowców Koni.
 6. Dopuszczenie możliwości przeprowadzania wstępnych prób dzielności dla ogierów zimnokrwistych w gospodarstwach hodowców, z zastrzeżeniem, że w próbie musi uczestniczyć co najmniej 5 ogierów, a termin i miejsce próby muszą być podane do publicznej wiadomości.
 7. Zmniejszenie z 10 do 5 szt. minimalnej liczby ogierów zimnokrwistych, wymaganej do zorganizowania jesiennych wystaw-sprzedaży.
 8. Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę przepisu wykluczającego z uboju konia z zastępczym dokumentem identyfikacyjnym.
 9. Podjęcie rozmów z firmami zajmującymi się skupem koni rzeźnych, w celu organizacji skupu koni na zasadach kontraktacji.
 10. Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem, aby w latach 2014-2020 jakiekolwiek dopłaty do trwałych użytków zielonych mogli otrzymywać tylko rolnicy, którzy posiadają minimalną obsadę zwierząt w ilości 0,3 SD/1ha TUZ . Datą referencyjną w Programie 2014-2020 powinien być rok 2012 lub 2013.
 11. Wystąpienie do Ministra Rolnictwa oraz do Przewodniczącego Komisji Europejskiej o wprowadzenie do założeń WPR po 2013 r. możliwości dotacji do utrzymywania koni roboczych, jako alternatywnego źródła energii.
 12. Wprowadzenie dofinansowania do kosztów utrzymania ogierów biorących udział w programach ochrony zasobów genetycznych.
 13. Uruchomienie zaprzęgowego zakładu treningowego dla klaczy, który byłby dofinansowany ze środków związkowych.
 14. Dążenie do poprawy umiejętności jeźdźców w zakładach treningowych, poprzez weryfikację i sprawdzanie ich umiejętności przez komisję Polskiego Związku Hodowców Koni.
 15. Skierowanie do Komisji Księgi Stadnej sprawy zasad wpisu do księgi koni rasy wielkopolskiej – stworzenie możliwości wpisu do tej księgi koni zapisanych obecnie do księgi koni rasy polski koń szlachetny półkrwi, a posiadających typowo wielkopolskie pochodzenie.
 16. Przyjęcie zaproponowanego przez Zarząd sposobu naliczania liczby delegatów na Walny Zjazd PZHK, na podstawie minimalnej składki członkowskiej 30 zł oraz zwrot do OZHK / Związku Rasowego 13% składki od członka Związku za każdą prenumeratę roczną „Hodowcy i Jeźdźca”.
Scroll to Top