Przepisy prawa

Ochrona zwierząt

Transport

  • Ochrona zwierząt podczas transportu
    Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97
  • Wymagania weterynaryjne przy przewozie i przemieszczaniu koniowatych
    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych przy przywozie i przemieszczaniu koniowatych.
    Dz.U. 2005 Nr 37 Poz. 334 z dnia 19 marca 2005 r.
Scroll to Top