Selekcja

Wyniki z Czempionatów Ogólnopolskich oraz innych imprez hodowlanych

 

2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011


2010


2009


Wyniki nie­pod­lin­ko­wa­ne na poniż­szej liście moż­na zna­leźć na sta­rej wer­sji naszej stro­ny.


2008

 • XXIII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych „FARMA 2008”

2007

 • Lista ran­kin­go­wa koni rasy hucul­skiej
 • XXII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych „POLAGRA-FARM 2007”
 • Ogólnopolski Czempionat Hodowlany i Użytkowy Koni Rasy Huculskiej: „XIII DNI HUCULSKIE” Regietów, 21 – 23 wrze­śnia
 • I Krajowy Młodzieżowy Czempionat Koni Wielkopolskich Gniezno, 8 – 9 wrze­śnia
 • I Ogólnopolski Czempionat Źrebiąt Rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi Galiny, 8 wrze­śnia
 • Międzynarodowy Czempionat HIF Pardubice (Republika Czeska), 07 – 09 wrze­śnia
 • VIII Krajowa Wystawa Koników Polskich „TARPANIADA 2007” Sieraków, 25 – 26 sierp­nia
 • Regionalny Czempionat Koni Huculskich Rudawka Rymanowska, 25 – 26 sierp­nia
 • Ogólnopolski Czempionat Młodzieżowy Koni Rasy Śląskiej Książ, 19 sierp­nia
 • II Międzynarodowy Czempionat HIF Koni Rasy Huculskiej Klikowa, 12 sierp­nia
 • Konkursu zręcz­no­ści powo­że­nia Klikowa, 12 sierp­nia
 • VI Krajowy Czempionat Koni Rasy Polski Zimnokrwisty Kętrzyn, 21 – 22 lip­ca
 • II Świętokrzyska Ścieżka Huculska Sielec, 23 – 24 czerw­ca
 • VII Ogólnopolski Czempionat Młodzieży Koni Rasy Huculskiej Klikowa, 16 – 17 czerw­ca
 • X Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich Białka, 26 – 27 maja

2006

 • Ogólnopolski Czempionat Hodowlany i Użytkowy Koni Rasy Huculskiej Regietów
 • Ogólnopolski Czempionat Użytkowego Koni Rasy Huculskiej Regietów
 • XXI Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych „POLAGRA-FARM 2006”

2005

 • XX Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych „POLAGRA-FARM 2005”
 • Wyniki pró­by dziel­no­ści pod­czas Ogólnopolskiego Czempionatu Hodowlanego i Użytkowego Koni Rasy Huculskiej Regietów
 • Ogólnopolski Czempionat Użytkowego Koni Rasy Huculskiej Regietów
 • Wyniki pró­by dziel­no­ści pod­czas Regionalnego Czempionatu Hodowlanego i Użytkowego Koni Rasy Huculskiej Rudawka Rymanowska
 • Regionalny Czempionat Użytkowy Koni Rasy Huculskiej Rudawka Rymanowska

2004

 • Wyniki pró­by dziel­no­ści pod­czas Regionalnego Czempionatu Hodowlanego i Użytkowego Koni Rasy Huculskiej Rudawka Rymanowska
 • Regionalny Czempionat Użytkowy Koni Rasy Huculskiej Rudawka Rymanowska
Hodowca i Jeździec