Aktualności

Cavaliada – Warszawa 2012 – wyniki

26 marca 2012 · Kategoria: CAVALIADA Tour, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi zwo­dów w ujeż­dże­niu i sko­kach przez prze­szko­dy, któ­re odby­wa­ły się pod­czas war­szaw­skiej edy­cji Cavaliady w dniach 22 – 24 mar­ca 2012 r.

Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

Dzień 4

Ranking koń­co­wy – sko­ki

Hodowca i Jeździec