Aktualności

Kwalifikacja młodych ogierów rasy hc do wpisu do księgi stadnej

20 października 2014 · Kategoria: Przeglądy hodowlane, · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­to­ko­łem z kwa­li­fi­ka­cji mło­dych ogie­rów rasy hucul­skiej do wpisu do księgi stad­nej, które odbyły się na terenie ZDIZ Odrzechowa i SKH Gładyszów w dniach 16-17 października.

Hodowca i Jeździec