Aktualności

Czempionaty w Kętrzynie 2014 – wyniki

22 lipca 2014 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa: ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi XIII Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty oraz odby­wa­ją­cej się w tym samym cza­sie I Specjalistycznej Wystawy koni rasy Arden Polski, Sokólskich i Sztumskich, któ­re odby­ły się w dniach 19 – 20 lip­ca w Kętrzynie.

Hodowca i Jeździec