Aktualności

NWZH 2019 – wyniki

21 maja 2019 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa: ,,,,,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi oce­ny pod­czas Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, któ­ra odby­ła się w dniach 17 – 19 maja 2019 r. w Poznaniu.

Zachęcamy rów­nież do obej­rze­nia gale­rii zdjęć.

Estor

Hodowca i Jeździec