Aktualności

Ogólnopolski Czempionat Ogierów Ras Zimnokrwistych 2016 – wyniki

14 września 2016 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa: ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Ras Zimnokrwistych, któ­ry odbył się dnia 10 wrze­śnia w Stadzie Ogierów w Kętrzynie. W dzia­le foto-galerie dostęp­na jest rów­nież rela­cja z tej impre­zy.

Hodowca i Jeździec