Aktualności

Czempionaty w Kętrzynie 2015 – wyniki

20 lipca 2015 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa: ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi XIV Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty oraz odby­wa­ją­cej się w tym samym cza­sie II Specjalistycznej Wystawy koni rasy Arden Polski, Sokólskich i Sztumskich, któ­re odby­ły się w dniach 18 – 19 lip­ca w Kętrzynie.

fot. Marzena Woźbińska

Hodowca i Jeździec