Aktualności

Relacja filmowa z ZT Klikowa

20 lipca 2015 · Kategoria: ZT Klacze, · Rasa: ,,,,

Zapraszamy do obej­rze­nia rela­cji fil­mo­wej z zaprzę­go­wej pró­by dziel­no­ści (8 – 9 maja) po sta­cjo­nar­nym Zakładzie Treningowym w Klikowej. Niniejszy mate­riał został przy­go­to­wa­ny przez Śląsko‐Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach.

Hodowca i Jeździec