Komunikat ARiMR: zmiany w zgłoszeniach koniowatych

Informujemy o wydaniu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ważnego komunikatu dla posiadaczy i właścicieli koniowatych o zmianach w zgłoszeniach koniowatych. Poniżej zamieszczamy jego treść:

Zmiany w zgłoszeniach koniowatych

26.02.2024 r.

  • Umożliwienie posiadaczom/właścicielom koniowatych zgłaszania w aplikacji IRZplus koni do rejestru o typie zdarzenia: przemieszczenie z państwa UE, przemieszczenie z państwa niebędącego członkiem UE oraz urodzeń źrebiąt (dla których dokument identyfikacyjny wydany jest przez zagraniczny związek). Dalsze postępowanie dla tych zgłoszeń posiadacze/właściciele koniowatych powinni konsultować ze związkiem.
  • Wyłączenie na Zgłoszeniu koniowatego do rejestru typu zdarzenia przypisanie do działalności z poziomu posiadacza koniowatego z dniem 29 lutego 2024 r.
  • Posiadacze koniowatych, którzy nadal nie przypisali zwierząt do działalności, od dnia 1 marca 2024 r. będą mogli je zgłosić jedynie poprzez Zgłoszenie koniowatego do rejestru o typie zdarzenia ujawnienie, które tworzy zadanie do realizacji po stronie odpowiedniego związku hodowców koniowatych. W przypadku, jeśli koń nie został zgłoszony do bazy danych, a posiada dokument identyfikacyjny i numer koniowatego (UELN) – należy go wpisać w zgłoszeniu. Jest to istotne, z tego względu, że w zależności od sytuacji to do związku należy decyzja – po weryfikacji danych na zgłoszeniu, w tym również numeru UELN jeśli został podany – czy w danym przypadku wymagane jest potwierdzenie tożsamości koniowatego.
www.gov.pl
Scroll to Top