Aktualności

Czempionat Porównawczy: Drzonków 2016 – wyniki

22 sierpnia 2016 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki, · Rasa: ,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi Ogól­no­pol­skie­go Czempionatu Porównawczego Koni Ras: mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi w sko­kach luzem, któ­ry odbył się w dniach 19 – 20 sierp­nia br. w Drzonkowie.

Hodowca i Jeździec