Aktualności

Wyniki kwalifikacji ogierów ardeńskich

10 października 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni przed­sta­wia wyni­ki kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów ardeń­skich do księ­gi, któ­ra odby­ła się w Józefinie dnia 6 paź­dzier­ni­ka oraz w Kętrzynie dnia 7 paź­dzier­ni­ka 2016 roku.

arden

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec