Aktualności

Premiowanie źrebiąt ras zimnokrwistych

11 października 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane, · Rasa: ,

W imie­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie ser­decz­nie zapra­sza­my na pre­mio­wa­nie źre­biąt rocz­nych oraz dwu­let­nich ras zim­no­krwi­stych, któ­re odbę­dzie się 25.10.2016 r. o godzi­nie 9:00 na tere­nie tar­go­wi­ska gmin­ne­go w Kozłowie Biskupim.

plakat

Hodowca i Jeździec