Aktualności

XVI Wojewódzka Wystawa-Aukcja Ogierów Zimnokrwistych – relacja filmowa

11 października 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Czempionaty, wystawy i pokazy, ·

Wszystkich miło­śni­ków koni zim­no­krwi­stych zapra­sza­my do obej­rze­nia mate­ria­łów fil­mo­wych z XVI Wojewódzkiej Wystawy-Aukcji Ogierów Zimnokrwistych, któ­ra odby­ła się w 1 paź­dzier­ni­ka w Zabajce.

Niniejsze mate­ria­ły zosta­ły zre­ali­zo­wa­ne przez Pana Tadeusza Baranieckiego.

Hodowca i Jeździec