Aktualności

Ogólnopolski Czempionat Rasy SP w skokach luzem 2018 – wyniki

9 października 2018 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki, · Rasa:

We wspa­nia­łej hodow­la­nej atmos­fe­rze i przy peł­nych try­bu­nach roze­gra­no w pod­byd­go­skim Jarużynie, 7 paź­dzier­ni­ka 2018 r., Ogólnopolski Czempionat Rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi w sko­kach luzem.

Najlepszą kla­czą zosta­ła 2‑letnia gnia­da Diadema sp (Contendro I hol. – Diarada old. / Diarado hol.) hod. i wł. Andrzej Hermann z Kronowa na Mazurach. Z kolei czem­pio­nat ogie­rów zdo­był 3‑letni kasz­ta­no­wa­ty Favorinos S sp (MJT Nevados S sp – Faworytka S sp / Johnny Boy II s.f.) hod. ś.p. Stanisława Szurika, wł. Piotra Trzcińskiego – oby­dwaj Kujawsko-Pomorski ZHK.

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z peł­ny­mi wyni­ka­mi Czempionatu.

Źródło: www.kpzhk.pl

Hodowca i Jeździec