Kwalifikacje ardeńskie 2018 – wyniki

W dniach 27-29 września odbyły się tegoroczne kwalifikacje ogierów ardeńskich do wpisu do księgi. Łącznie do oceny przedstawiono 23 ogiery a wpis otrzymało 20. Spośród tych dwudziestu 17 stanowiły ogiery urodzone w Polsce, a 3 były importami z Belgii, Francji i Szwecji. Najwięcej ogierów przedstawił Andrzej Derlecki – 5 sztuk, z czego 4 uzyskały wpis do księgi.

Najwyżej ocenionym ardenem na wszystkich aukcjach został BARON SA ard.pol. (BAYARD DE MAIRY ard.fr. – BARBIE DE GIBARLET ard.fr. / RIVAL DU CAIRE ard.fr.) hod. i wł. Andrzeja Ślepowrońskiego, który otrzymał 85 punktów bonitacyjn ych.

Wszystkim hodowcom i właścicielom serdecznie gratulujemy.

BARON SA ard.pol.
BARON SA ard.pol. | fot. Marzena Woźbińska
Scroll to Top