Aktualności

Najlepszy koń polskiej hodowli w Pucharze Polski WKKW

3 października 2018 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW, · Rasa:

W ramach kon­kur­su CIC3* pod­czas BABORÓWKO HORSE SALE SHOW roz­gry­wa­ny był finał Pucharu Polski we wszech­stron­nym kon­kur­sie konia wierz­cho­we­go w kate­go­rii senio­rów. Miejsce trze­cie zajął Paweł Warszawski (SJ Baborówko) z ARISTO A‑Z sp (LORDANOS hol. – ARTEMIDA sp / REVAL hol.) hod. Andrzej Zdziebło, wł. Zuzanna Burkert
Aristo A‑Z otrzy­mał tytuł naj­lep­sze­go konia pol­skiej hodow­li w Pucharze Polski WKKW.

Aristo A-Z - finał PP WKKW 2018

fot. M&R Photo

 

Hodowca i Jeździec