Selekcja

Zakłady treningowe ogierów

 

Sezon 2018

Trening
zaprzę­go­wy
Kwalifikacje Próba koń­co­wa
ter­min
i miej­sce
pli­ki ter­min
i miej­sce
pli­ki
ogie­ry
szla­chet­ne

15 – 16.05.2018
Leszno

29 – 30.05.2018
SO Białka
kwal. odwo­ła­na

12 – 13.10.2018
ZT Książ
wyni­ki pró­by
ogie­ry
ślą­skie
16 – 17.08.2018
ZT Książ
wyni­ki pró­by

Sezon 2017

Trening
zaprzę­go­wy
Kwalifikacje Próba koń­co­wa
ter­min
i miej­sce
pli­ki ter­min
i miej­sce
pli­ki
ogie­ry
szla­chet­ne
23 – 24.05.2017
Leszno
6 – 7.10.2017
ZT Książ
wyni­ki pró­by
30 – 31.05.2017
Białka
ogie­ry
ślą­skie
7 – 8.08.2017
ZT Książ

Sezon 2016

Ogiery Kwalifikacje Próba koń­co­wa
ter­min
i miej­sce
pli­ki ter­min
i miej­sce
pli­ki
szla­chet­ne
(tre­ning
wierz­cho­wy)
19 – 21.06.2016
ZT Bielice
28 – 29.09.2016
ZT Bielice
ślą­skie oraz
inne szla­chet­ne
(tre­ning
zaprzę­go­wy)
16.08.2016
ZT Książ
14 – 15.10.2016
ZT Książ

Sezon 2015

Ogiery Kwalifikacje Próba koń­co­wa
ter­min
i miej­sce
pli­ki ter­min
i miej­sce
pli­ki
szla­chet­ne
(tre­ning
wierz­cho­wy)
22 – 23.06.2015
ZT Bielice
30.09. – 1.10.2015
ZT Bielice
ślą­skie oraz
inne szla­chet­ne
(tre­ning
zaprzę­go­wy)
18.08.2015
ZT Książ
16 – 17.10.2015
ZT Książ

Sezon 2014

Ogiery Kwalifikacje Próba koń­co­wa
ter­min
i miej­sce
pli­ki ter­min
i miej­sce
pli­ki
szla­chet­ne
(tre­ning
wierz­cho­wy)
24 – 25.06.2014
ZT Bielice
1 – 2.10.2014
ZT Bielice
ślą­skie oraz
inne szla­chet­ne
(tre­ning
zaprzę­go­wy)
12.08.2014
ZT Książ
10 – 11.10.2014
ZT Książ

Sezon 2013

Ogiery Kwalifikacje Próba koń­co­wa
ter­min
i miej­sce
pli­ki ter­min
i miej­sce
pli­ki
szla­chet­ne
(tre­ning
wierz­cho­wy)
24 – 25.06.2013
ZT Bogusławice
2 – 3.10.2013
ZT Bogusławice
ślą­skie oraz
inne szla­chet­ne
(tre­ning
zaprzę­go­wy)
13.08.2013
ZT Książ
11 – 12.10.2013
ZT Książ

Sezon 2012

Ogiery Kwalifikacje Próba koń­co­wa
ter­min
i miej­sce
pli­ki ter­min
i miej­sce
pli­ki
szla­chet­ne
(tre­ning
wierz­cho­wy)
18 – 19.06.2012
ZT Bogusławice
26 – 27.09.2012
ZT Bogusławice
szla­chet­ne
(tre­ning
zaprzę­go­wy)
20.06.2012
ZT Gniezno
28.09.2012
ZT Gniezno
ślą­skie
(tre­ning
zaprzę­go­wy)
14.08.2012
ZT Książ
12 – 13.10.2012
ZT Książ

Sezon 2011

Ogiery Kwalifikacje Próba koń­co­wa
ter­min
i miej­sce
pli­ki ter­min
i miej­sce
pli­ki
szla­chet­ne
(tre­ning
zaprzę­go­wy)
17.06.2011
ZT Gniezno
26.09.2011
ZT Gniezno
szla­chet­ne
(tre­ning
wierz­cho­wy)
20 – 21.06.2011
ZT Bogusławice
27 – 28.09.2011
ZT Bogusławice
wyni­ki pró­by
ślą­skie
(tre­ning
zaprzę­go­wy)
9.08.2011
ZT Książ
7 – 8.10.2011
ZT Książ

Sezon 2010

Ogiery Kwalifikacje Próba koń­co­wa
ter­min
i miej­sce
wyni­ki ter­min
i miej­sce
wyni­ki
szla­chet­ne
(tre­ning zaprzę­go­wy)
14.06.2010
ZT Gniezno
pobierz 20.09.2010
ZT Gniezno
pobierz
szla­chet­ne
(tre­ning wierz­cho­wy)
15 – 16.06.2010
ZT Biały Bór
pobierz 21 – 22.09.2010
ZT Biały Bór
pobierz
mało­pol­skie
(tre­ning wierz­cho­wy)
17 – 18.06.2010
ZT Bogusławice
pobierz 23 – 24.09.2010
ZT Bogusławice
pobierz
ślą­skie
(tre­ning zaprzę­go­wy)
25.08.2010
ZT Książ
pobierz 22 – 23.10.2010
ZT Książ
pobierz

Starsze roczniki

Dalsze archi­wum moż­na zna­leźć na sta­rej wer­sji naszej stro­ny.

Strony: 1 2

Hodowca i Jeździec