Selekcja

ZT 2010

 

2010
Ogiery Miejsce Kwalifikacje Próba koń­co­wa
ter­min wyni­ki ter­min wyni­ki
ras szla­chet­nych
(tre­ning zaprzę­go­wy)
Gniezno 14
czerw­ca
pobierz 20
wrze­śnia
pobierz
ras szla­chet­nych
(tre­ning wierz­cho­wy)
Biały Bór 15 – 16
czerw­ca
pobierz 21 – 22
wrze­śnia
pobierz
rasy mało­pol­skiej
(tre­ning wierz­cho­wy)
Bogusławice 17 – 18
czerw­ca
pobierz 23 – 24
wrze­śnia
pobierz
rasy ślą­skiej
(tre­ning zaprzę­go­wy)
Książ 25
sierp­nia
pobierz 22 – 23
paź­dzier­ni­ka
pobierz
Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec