Selekcja

ZT 2014

 

Przedstawiamy ter­mi­ny i wyni­ki prób dziel­no­ści, któ­rym zosta­ły pod­da­ne ogie­ry ras szla­chet­nych w Zakładach Treningowych:

2014
Ogiery Miejsce Katalog Kwalifikacje Próba koń­co­wa
ter­min wyni­ki ter­min wyni­ki
szla­chet­ne – m, wlkp, sp i import.
(tre­ning wierz­cho­wy)
Bielice pobierz 24 – 25
czerw­ca
pobierz 1 – 2
paź­dzier­ni­ka
pobierz
film
ślą­skie oraz m, wlkp, sp i import.
(tre­ning zaprzę­go­wy)
Książ pobierz 12
sierp­nia
pobierz 10 – 11
paź­dzier­ni­ka
ślą­skie
szla­chet­ne
Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec