Selekcja

ZT 2016

 

Przedstawiamy ter­mi­ny i wyni­ki prób dziel­no­ści, któ­rym zosta­ły pod­da­ne ogie­ry ras szla­chet­nych w Zakładach Treningowych:

2016
Ogiery Miejsce Kwalifikacje Próba
koń­co­wa
Katalog Kwalifikacje Wyniki
szla­chet­ne – m, wlkp, sp i import.
(tre­ning wierz­cho­wy)
Bielice 19 – 21
czerw­ca
28 – 29
wrze­śnia
pobierz pobierz pobierz
fil­mygale­ria
ślą­skie oraz m, wlkp, sp i import.
(tre­ning zaprzę­go­wy)
Książ 16
sierp­nia
14 – 15
paź­dzier­ni­ka
pobierz ślą­skie ślą­skie
szla­chet­ne szla­chet­ne
Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec