Selekcja

ZT 2013

 

Przedstawiamy ter­mi­ny i wyni­ki prób dziel­no­ści, któ­rym zosta­ły pod­da­ne ogie­ry ras szla­chet­nych w Zakładach Treningowych:

2013
Ogiery Miejsce Katalog Kwalifikacje Próba koń­co­wa
ter­min wyni­ki ter­min wyni­ki
szla­chet­ne – m, wlkp, sp i import.
(tre­ning wierz­cho­wy)
Bogusławice pobierz 24 – 25
czerw­ca
pobierz 2 – 3
paź­dzier­ni­ka
pobierz
gale­ria fil­my, gale­ria 1
gale­ria 2
ślą­skie oraz m, wlkp, sp i import.
(tre­ning zaprzę­go­wy)
Książ pobierz 13
sierp­nia
pobierz 11 – 12
paź­dzier­ni­ka
ślą­skie
gale­ria szla­chet­ne
Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec