UWAGA! Kwalifikacja ogierów śląskich do treningu w ZT Książ

W imieniu Komisji Księgi Stadnej koni rasy śląskiej informujemy, że w związku ze stwierdzeniem przypadków wykrycia wirusowego zapalenia tętnic EVA (arteritis), Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim – Stado Ogierów Książ w chwili obecnej nie wyraża zgody na przeprowadzenie kwalifikacji i treningu ogierów rasy śląskiej i pozostałych ras szlachetnych na terenie SO Książ w planowanym terminie 13-14 sierpnia br. Świadoma odpowiedzialności za ciężką pracę hodowców, którzy ogiery te wyhodowali i przygotowali do zaprezentowania, Komisja rozważyła różne alternatywne opcje przeprowadzenia tegorocznej kwalifikacji ogierów rasy śląskiej do hodowli i przyjęła następujące możliwości do realizacji:

  1. Pozostawienie kwalifikacji i treningu stacjonarnego w SO Książ z przesunięciem terminu naboru na 11-12 września 2019 r. Zgodnie z ustaleniami z dnia 6 lipca br., decyzję w tej kwestii podejmie kierownictwo OHZ Kamieniec Ząbkowicki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia br.,
  2. W przypadku decyzji odmownej ze strony OHZ Kamieniec Ząbkowicki – SO Książ przeprowadzenie polowej próby dzielności o profilu zaprzęgowym z kwalifikacją w dniach 11-12 września 2019 r. w Strzegomiu – Morawie, zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku Nr 1. Programu hodowli koni rasy śląskiej,
  3. W trosce o dobro i bezpieczeństwo koni w przypadku dalszego rozprzestrzeniania się choroby, Komisja Księgi Stadnej bierze pod uwagę rezygnację z przeprowadzenia treningu i próby dzielności w bieżącym roku.

W związku z powyższym termin opłaty kwalifikacyjnej również ulega zmianie.

Właściciele ogierów zobligowani są do uiszczenia, najpóźniej do 30 sierpnia 2019 r. opłaty kwalifikacyjnej na konto PZHK 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 w wysokości 400 zł w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 800 zł w przypadku dużych przedsiębiorstw za każdego ogiera zgłoszonego do ZT. Na przelewie należy nanieść adnotację „Zgłoszenie ogiera do ZT”. W przypadku wycofania lub nieprzywiezienia ogiera na kwalifikację (bez względu na przyczynę) opłata kwalifikacyjna nie będzie zwracana.
UWAGA!!! Możliwe jest zgłoszenie ogiera i uregulowanie opłaty kwalifikacyjnej po 30 sierpnia 2019 r. W takim przypadku opłata kwalifikacyjna wynosi 800 zł w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 1600 zł w przypadku dużych przedsiębiorstw i musi być wpłacona najpóźniej do 6 września 2019 r. do godz. 14:00 (decyduje data zaksięgowania wpłaty na koncie PZHK lub przesłania do PZHK potwierdzenia wpłaty). Zgłoszenia i/lub wpłaty po tym terminie nie będą uwzględniane.
Brak wpłaty spowoduje niedopuszczenie ogiera do kwalifikacji.

W przypadku całkowitego odwołania tegorocznej kwalifikacji, opłata zostanie zwrócona właścicielowi.

Prosimy o przekazywanie informacji hodowcom oraz śledzenie komunikatów na stronach internetowych PZHK oraz OZHK/WZHK.

Przewiń do góry