Aktualności

Kętrzyn 2019 – już w najbliższy weekend!

16 lipca 2019 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa: ,

Już w naj­bliż­szy week­end wiel­kie świę­to hodow­ców koni zim­no­krwi­stych. Aż 3 czem­pio­na­ty ogól­no­pol­skie pod­czas jed­nej impre­zy!!! Dodatkowo licz­ne poka­zy i kon­kur­sy. Serdecznie zapra­sza­my do Stada ogie­rów w Kętrzynie!

Hodowca i Jeździec