Selekcja

Polowe próby dzielności ogierów

 

Sezon 2018

Ogiery
szla­chet­ne
Kwalifikacje Próba polo­wa
ter­min
i miej­sce
pli­ki ter­min
i miej­sce
pli­ki
tre­ning
wierz­cho­wy

15 – 16.05.2018
Leszno

29 – 30.05.2018
Białka

kwal. odwo­ła­na

23 – 24.10.2018
Leszno

Sezon 2017

Ogiery
szla­chet­ne
Kwalifikacje Próba polo­wa
ter­min
i miej­sce
pli­ki ter­min
i miej­sce
pli­ki
tre­ning
wierz­cho­wy

23 – 24.05.2017
Leszno

30 – 31.05.2017
Białka

18 – 19.10.2017
Łąck

Strony: 1 2

Hodowca i Jeździec