Selekcja

Polowe próby dzielności ogierów

 

Sezon 2017

Ogiery
szla­chet­ne
Kwalifikacje Próba polo­wa
ter­min i miej­sce pli­ki ter­min i miej­sce
pli­ki
tre­ning
wierz­cho­wy

23 – 24. maja
Leszno

30 – 31. maja
Białka

18 – 19. paź­dzier­ni­ka
Łąck

Strony: 1 2

Hodowca i Jeździec