Aktualności

Program wierzchowej polowej próby dzielności ogierów

10 października 2017 · Kategoria: Polowe próby ogierów, · Rasa: ,,,,,,

Zapraszamy wszyst­kich do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem polo­wej pró­by dziel­no­ści ogie­rów, któ­ra odbę­dzie się w dniach 18 – 19. paź­dzier­ni­ka na tere­nie Stada Ogierów w Łącku.

Załączniki:

Hodowca i Jeździec