Aktualności

Program wierzchowej polowej próby dzielności ogierów

2 października 2018 · Kategoria: Polowe próby ogierów, · Rasa: ,,,,,,

Zapraszamy wszyst­kich do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem wierz­cho­wej polo­wej pró­by dziel­no­ści ogie­rów, któ­ra odbę­dzie się w dniach 23 – 24. paź­dzier­ni­ka na tere­nie JKS Przybyszewo w Lesznie.

Załączniki:

Hodowca i Jeździec