Aktualności

MŚMK w WKKW, Le Lion d’Angers 2018 – propozycje

2 października 2018 · Kategoria: MŚMK, WKKW, ·

Przedstawiamy pro­po­zy­cje Mistrzostw Świata Młodych Koni we wszech­stron­nym kon­kur­sie konia wierz­cho­we­go, któ­re odbę­dą się w Le Lion d’Angers (Francja) w dniach 18 – 21 paź­dzier­ni­ka br.

Hodowca i Jeździec